Začína sa verejná konzultácia daní na alkohol

(zdroj: Steven Depolo/Flickr)

„Súčasné pravidlá týkajúce sa klasifikácie a štruktúra spotrebných daní pre alkoholické nápoje môžu byť otvorené interpretácii, takže niektorí producenti môžu využívať daňové medzery tým, že vyrobia a predajú falšovaný alkohol,“ vysvetlil v piatok komisár EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti Pierre Moscovici.

Verejná konzultácia sa zameria na pivo, víno a všetky ostatné druhy alkoholických nápojov. Jedným z jej hlavných motívov je zjednodušiť daňovú legislatívu pre malé a stredné podniky, čím spadá do programu lepšej právnej regulácie(REFIT), ktorý na začiatku svojho mandátu ohlásila Junckerova komisia.  Konzultácia potrvá 3 mesiace.

Zástupcovia Komisie uviedli, že spotrebiteľské organizácie, výrobcovia, predajcovia aj všetky zaujaté strany môžu vyjadriť svoj názor na široké spektrum otázok, vrátane výhod plynúcich z výnimiek a nižších sadzieb pre rodinné podniky. Dôležitá bude aj informovanosť spotrebiteľov. Úniu budú zaujímať skúsenosti so zlacneným alkoholom i jeho zdravotná nezávadnosť.

Výsledky konzultácie môžu viesť k zmene stále platnej smernice o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (92/83/EHS) z októbra 1992.

Nový právny poriadok má byť efektívnejší a zabezpečiť férové pravidlá hry pre všetkých výrobcov. Moscovici  preto nabáda k účasti na konzultácii: „Vďaka svojej účasti môžu mať zainteresované strany a spotrebitelia reálny vplyv na znižovanie podvodov v tejto oblasti.“ Okrem tradičného dotazníku môžu respondenti v konzultácii pripojiť aj vlastné návrhy na právne úpravy a osobné skúsenosti.