Zmeny v ekologickom farmárstve zohľadnia slovenské záujmy

(Zdroj: Rosewoman/Flickr)

Európska komisia v marci zverejnila návrh nariadenia o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov. Krajiny Vyšehradskej skupiny, Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko voči nemu v spoločnej deklarácii predniesli viacero výhrad.

Ďalší postup, ktorý navrhuje talianske predsedníctvo EÚ, zohľadní všetky slovenské námietky, informovala včera po zasadaní Rady Európskej únie štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva Magdaléna Lacko-Bartošová.

Slovenská republika a ostatní signatári deklarácie boli za menej delegovaných aktov, zachovanie štatútu zmiešaných fariem, možnosť výnimiek pre neekologické osivo a zvieratá i pre neekologické zložky na prípravu potravín a krmív či za možnosť označovať produkty vyrobené v období konverzie.

Minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek už na začiatku novembra avizoval, že túto snahu podporilo 22 krajín únie. Nový model kontroly by podľa neho ešte viac zaťažil ekologických poľnohospodárov. „Treba dať aj tu časový priestor vzhľadom na rôzny stupeň ekologickej rozvinutosti,“ apeloval Jahnátek.

Pomalý posun

Pôvodný návrh mal odstrániť prekážky pri rozvoji organickej produkcie, posilniť spravodlivú hospodársku súťaž a budovať dôveru v bioprodukty.

Viacero členských krajín upozornilo na nízku flexibilitu legislatívneho zámeru. Pripravované nariadenie by podľa nich zvýšilo administratívnu aj hospodársku záťaž pre podniky. To by v konečnom dôsledku mohlo viesť k vyšším cenám a ťažšej dostupnosti ekologických potravín pre spotrebiteľa.

Talianske predsedníctvo uviedlo, že komplexnosť návrhu zatiaľ neumožňuje jeho dokončenie. Rada EÚ zároveň identifikovala niekoľko oblastí, kde bude ešte potrebné dosiahnuť politickú zhodu.

Predmetom rokovaní zostávajú niektoré ďalšie výnimky a tiež pravidlá dovozu z tretích krajín. Súčasne to znamená, že kvôli absentujúcej zhode členských štátov nemôže Rada zahájiť dialóg s Európskym parlamentom.

Terajšie platné nariadenie o ekologickej produkcii pochádza z roku 2007. Európska komisia o ňom tvrdí, že už nezodpovedá očakávaniam občanov, nereflektuje rozširujúci sa trh a prekáža väčšiemu zapojeniu malých farmárov.

EurActiv.sk/TASR