Zrušené kvóty na cukor očami slovenských potravinárov

Ilustračný obrázok

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) očakáva pre európskych producentov cukru a pestovateľov cukrovej repy čakajú náročné mesiace.

“Roky trvajúce obdobie, počas ktorého platili kvóty na cukor, sa skončilo k 30. septembru 2017. Po tomto dátume sa trh s cukrom liberalizuje,” vysvetľuje hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v reakcii na víkendové zrušenie kvót na cukor. V praxi to bude znamenať, že každá jedna cukrovarnícka spoločnosť pôsobiaca v Európskej únii bude vyrábať toľko cukru, na koľko bude mať kapacitu, možnosti, odbyt a hlavne dostatok cukrovej repy ako základnej suroviny.”

Väčšie výmery

“Kvóty na cukor sa teda zrušili, odteraz bude už len jedna kategória cukru, nie mimokvótový a kvótový. Nebudú žiadne výrobné obmedzenia, preto podniky vyrobia toľko cukru, koľko uznajú za vhodné. Cukor z EÚ sa bude môcť exportovať bez obmedzení, ale vyvezené množstvá budú závisieť najmä od svetovej ceny cukru. Ak je totiž svetová cena cukru nižšia ako v EÚ, tak export nie je zaujímavý,” zdôraznila.

Výrobcovia v EÚ podľa Holéciovej zareagovali na ukončenie kvót tak, že v rámci tejto aktuálnej kampane osiali v priemere o 16 % väčšie výmery plôch cukrovej repy. Adekvátne tomu sa teda očakáva aj vyššia výroba cukru v EÚ. Zároveň svetové ceny cukru poklesli v poslednom období až o 30 %, čiže cukor, ktorý sa v priestore EÚ teraz vyrobí, sa bude len ťažko realizovať na trhoch mimo EÚ.

„Aj preto sa hovorí o tom, že výrobcovia sa budú snažiť cukor po zrušení kvót uplatniť hlavne na európskom trhu. Vyššia výroba cukru v kombinácii s nižšími cenami na svetovom trhu môže priniesť aj tlak na ceny cukru, ktoré môžu klesnúť“ upozornila. So zánikom kvót zanikne podľa nej aj minimálna cena cukrovej repy, čo znamená, že cena cukrovej repy medzi pestovateľom a spracovateľom bude po zrušení kvót už vecou ich vzájomnej dohody.

„V rovnaký dátum sa nekončí len platnosť kvót na cukor. Liberalizácia a zrušenie výrobných obmedzení sa dotkne aj ďalšieho sladidla – izoglukózy,“ dodala hovorkyňa SPPK.

Potravinári nechceli zrušenie kvót

Ani potravinárska komora Slovenska (PKS) nepodporovala zrušenie kvót na cukor. „Cukor bol poslednou komoditou v Európskej únii podliehajúcou systému kvót. PKS v rámci reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) nepodporovala zrušenie kvót,“ povedala pre TASR výkonná riaditeľka PKS Jarmila Halgašová.

Slovensko si totiž prešlo jedným obdobím reformy v sektore cukru a to malo za následok zrušenie všetkých cukrovarov s výnimkou dvoch, ktorých majitelia sú však už zo zahraničia,” priblížila.

Zdôraznila, že Slovensko prešlo vývojom a z krajiny, v ktorej cukor hral významnú úlohu a bol významným vývozným artiklom, sa stala krajina, ktorá cukor musí dovážať, pretože jeho produkcia nepostačuje pokryť potreby priemyslu a domácností. “Zrušenie kvót na cukor môže nadobudnúť obdobný vývoj ako pri mlieku po zrušení jeho kvót,” upozornila.

Optimalizácia bude náročná

Optimalizácia pestovania cukrovej repy a produkcie cukru bude podľa Halgašovej dosť náročná. “V blízkom období možno očakávať nárast produkcie cukru, ktorá bude, samozrejme, závisieť aj od klimatických podmienok, ale jeho predaj bude závisieť od cien na svetovom trhu,” poznamenala.

Doplnila, že podľa odhadov z Bruselu sa produkcia cukru v období rokov 2016 až 2026 zvýši o 6 % a produkcia izoglukózy by sa za rovnaké obdobie mala strojnásobiť zo 700.000 ton na 2,3 milióna ton. Izoglukóza je považovaná za perspektívnu komoditu. Brusel tiež očakáva pokles importu cukru z tretích krajín o takmer polovicu a očakáva takmer dvojnásobný nárast exportu tejto komodity.

Len čas podľa Halgašovej ukáže, či Brusel nebol veľmi optimistický pri svojich predpokladoch o vývoji produkcie “bieleho zlata” a o vývoji možností uplatnenia na svetových trhoch. “Dosahy na potravinársky priemysel budú závisieť práve od ďalšieho vývoja produkcie a cien cukru. Ceny výrobkov obsahujúcich väčšie množstvá cukru, ako sú napríklad cukrovinky, budú zrejme pod väčším cenovým tlakom,” dodala Halgašová.