Chemikálie v potravinách: Ročný prehľad

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Medializovaným správam o nežiaducich látkach v potravinách často chýba kontext. Nový prehľad monitoringu bezpečnosti potravín Chemické látky v potravinách 2015, ktorý EFSA zverejnil v polovici apríla, by mal byť prístupný pre širokú verejnosť.

„Táto nová správa zameraná na európsku verejnosť predkladá komplexné vedecké údaje o potravinách v dostupnej a zrozumiteľnej podobe. Veľmi vítam tento nový spôsob informovania ľudí, ktorých obsah jedla trápi. Dúfam, že to zo strany EFSA uvidíme častejšie,“ povedal poverený riaditeľ Generálneho riaditeľstva EK pre zdravie a bezpečnosť potravín Ladislav Miko.

Kontrolóri rozčlenili svoj dokument na 4 časti. Venujú sa rezíduám pesticídov v ovocí a zelenine, veterinárnym liečivám v mäse a v živočíšnych výrobkoch, arzénu v potrave a vo vode a etylkarbamátu v alkoholických nápojoch.

Údaje za roky 2014-2015, z ktorých EFSA text zostavila, vo svojej pôvodnej forme poskytujú vedecký základ pre rozhodovanie európskych aj národných inštitúcií.

Plné znenie správy nájdete na nasledujúcom odkaze.