Nadácia Tesco rozdelí 100 000 eur medzi 48 komunitných projektov

Komerčný obsah

Bratislava, 6. august 2015 – Obnoviť ihrisko, priblížiť archeológiu deťom či pomôcť nizkoprahovému centru. Aj tieto projekty podporí Nadácia Tesco prostredníctvom svojho Grantového programu kolegov – Kolegovia pre dobrú vec. Medzi 48 vybraných projektov nadácia rozdelí 100 000 eur. Projekty do grantu prihlasovali zamestnanci Tesca z celého Slovenska, pričom sami sa ako dobrovoľníci do projektov zapoja. O podpore a výške príspevku pre konkrétnu aktivitu rozhodovala komisia zložená z nezávislých zástupcov Nadácie Pontis, predstaviteľov Nadácie Tesca a spoločnosti Tesco.

„Sme veľmi radi, že sme dali tento rok príležitosť našim kolegom podporiť skvelé myšlienky a projekty organizácií, občianskych združení, neziskových organizácií, základných i materských škôl, vďaka ktorým spoločne dokážeme urobiť veľa dobrých vecí na celom Slovensku,“ povedal Peter Sklenář, komunitný manažér Tesco.

„Grant postavil spoločenskú zodpovednosť veľkej firmy na pilier osobnej angažovanosti jednotlivých zamestnancov – dobrovoľníkov. To je veľmi funkčný model pomoci komunitám,“ hovorí Judita Majerová z Nadácie Pontis 

Ako príklad skvelého projektu, ktorý poteší veľmi široký okruh ľudí, uvádza renováciu strechy depa v Košiciach na Detskej železnici. Práve v tomto depe sa nachádza 131-ročná parná lokomotíva. Do renovácie, ktorú Nadácia Tesco finančne podporila, sa chystá zapojiť až 50 dobrovoľníkov, vrátane zamestnancov Tesca a výsledok poteší tisíce návštevníkov, ktorí každoročne detskú železnicu navštívia.

Na opačnom konci Slovenska sa zas zamestnanci Tesca rozhodli podporiť projekt Zdravý štýl, ktorý zrealizuje bratislavské nízkoprahové  centrum– MIXklub. Projekt má viesť deti k aktivitám, vďaka ktorým budú viac dbať a svoje zdravie, ale i bezpečie. Nadácia Tesco podporí i vznik archeologického pieskoviska v areáli zaniknutého benediktínskeho kláštora pod Zoborom. Vďaka projektu sa deti napríklad naučia datovať keramiku do jednotlivých historických období. Projekt navrhli nadšenci zo Zoborského skrášľovacie spolku v Nitre prostredníctvom zamestnancov z Tesca.

O  získanie grantu z Nadácie Tesco sa celkovo uchádzalo 214 projektov, ktoré odporučili zamestnanci spoločnosti Tesco. Takmer 600 zamestnancov Tesco prejavilo záujem tieto projekty podporiť aj formou dobrovoľníckych hodín. Hodnotiaca komisia vybrala 48, ktoré nadácia podporí celkovou sumou 100-tisíc eur.

„Pôvodne sme rátali so sumou 60 000 eur, no záujem našich kolegov podporiť a osobne sa angažovať pre dobrú vec vo svojom okolí predbehol naše očakávania. Preto sme zvýšili sumu na 100-tisíc eur, aby sme dokázali projektom pomôcť v čo najširšej miere,“ uzatvára Peter Sklenář.