Nadácia Tesco rozdelí 50 tisíc eur medzi slovenských farmárov a potravinárov

Komerčný obsah

Orientácia v súčasných trendoch, inovácia ponuky a zlepšovanie kvality výrobkov sú najlepšou investíciou do konkurencieschopnosti slovenských farmárov a potravinárov. Preto chceme podporiť malých podnikateľov práve týmto spôsobom,“ vyhlásil Michal Dyttert, správca Nadácie Tesco.

Prvý ročník grantovej schémy vyhlásila Nadácia Tesco pod záštitou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. „Som veľmi rád, že sa Tesco snaží zlepšovať a skvalitňovať spoluprácu so slovenskými prvovýrobcami a spracovateľmi v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva aj takouto iniciatívou,“ povedal Štefan Mihina, generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.Cieľom grantu je podporiť projekty zamerané na získavanie nových poznatkov, ktoré by napomohli slovenským producentom ešte viac sa presadiť na trhu.

„Chceme tak vytvoriť impulz pre rozvoj a rast malých a stredných podnikateľov v našom poľnohospodárstve, potravinárstve či lesnom hospodárstve,“ vysvetľuje Michal Dyttert.

Do grantového konania sa môžu prihlásiť malé a stredné firmy, živnostníci, samostatne hospodáriaci roľníci, odbytové a kolektívne združenia so sídlom na Slovensku. Naopak grant nie je určený pre veľké podniky alebo subjekty, ktoré sa venujú len obchodovaniu s potravinami, či poľnohospodárskymi komoditami.

Maximálnavýška grantu pre jedného žiadateľa je 25 tisíc eur.Posledný deň, kedy možno podať žiadosť o grant je 15.9. 2014. Jednotlivé žiadosti bude z odborného hľadiska posudzovať výberová komisia pozostávajúca zo zástupcov Nadácie Tesco, TESCO STORES SR, a.s., Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

Viac informácií žiadatelia získajú v dokumentoch na stiahnutie na stránke:

http://tescoslovensko.sk/sk/komunity/tesco-pre-farmarov