Tesco otvorilo online vzdelávací program pre mladých ľudí

Komerčný obsah

„Tesco Akadémia Mladých predstavuje príklad prepojenia praxe a školy. Nakoniec Tesco je medzinárodná spoločnosť, vzdelávajúca svojich zamestnancov v 12 krajinách. O naše skúsenosti v oblasti rozvoja sa preto chceme podeliť,“  hovorí Martin Dlouhý.

Tesco Akadémia Mladých je voľne dostupný program určený mladým ľuďom od 14 do 18 rokov, ktorým pomôže osvojiť si kľúčové zručnosti pre život a zamestnanie prostredníctvom interaktívnych workshopova online vzdelávania.

Edukačné materiály boli vytvorené v spolupráci so špecialistami z britskej vzdelávaco-konzultačnej spoločnosti EdComs a sú v slovenskom jazyku voľne dostupné na webstránke www.tescoakademiamladych.sk. Súčasťou projektu Tesco Akadémia Mladých sú aj online záverečné testy pre jednotlivé témy, po ktorých absolvovaní žiaci dostanú certifikát.Okrem materiálov pre žiakov na stránke budú pribúdať i podklady pre učiteľov.

„Projekt má napomôcť rozvíjať takzvané softskillové zručnosti, čoraz potrebnejšie na trhu práce,“ pokračuje Martin Dlouhý.

Projekt Tesco Akadémia Mladých nadväzuje na spoluprácu maloobchodnej spoločnosti so strednými školami. Okrem odbornej praxe totiž Tesco ponúka žiakom v poslednom ročníku napríklad možnosť zaradenia do Rozvojového programu Študent. Účastníkom programu Tesco poskytuje motivačné štipendium a po jeho absolvovaní majú garantovanú pracovnú ponuku v spoločnosti Tesco.

Vytvárať príležitosti pre mladých ľudí je jednou z ambícií spoločnosti Tesco na všetkých trhoch. Práve preto i Tesco Akadémia Mladých štartuje nie len na Slovensku, ale postupne i na ostatných trhoch.