Tesco rozšírilo online vzdelávací program pre mladých ľudí

Komerčný obsah

Bratislava, 23. februára 2015 – Dosahovanie cieľov, ako vytvoriť pozitívny dojem či realizovať dobré nápady. Aj to sú kapitoly nového e-learningového programu s názvom Tesco Akadémia Mladých. Projekt je určený pre mladých ľudí aj učiteľov. Cieľom projektu je pomôcť mladým ľuďom osvojiť si kľúčové zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce. Program už úspešne vyskúšali desiatky študentov a učiteľov stredných škôl a stovky mladých ľudí formou e-learningu. Koncom januára Tesco program rozšírilo aj pre vysokoškolákov. Lídrom slovenských tímov organizácie AIESEC program predstavila personálna riaditeľka TESCO STORES SR, a.s., Andrea Kožuchová počas workshopu na konferencii LEAD.

„Po úspešnom rozbehnutí Tesco Akadémie Mladých medzi stredoškolákmi a po pozitívnej spätnej väzbe, sme sa rozhodli program rozšíriť aj pre vysokoškolákov. Program je prínosným prepojením školy a praxe a práve takúto odozvu sme doposiaľ dostali od učiteľov a žiakov. Sme radi, že takouto zábavnou a voľne dostupnou formou sa môžeme podeliť o naše skúsenosti v oblasti rozvoja mladých ľudí,“ povedala Andrea Kožuchová.

Tesco Akadémia Mladých je voľne dostupný program určený mladým ľuďom od 14 do 26 rokov. Prostredníctvom online vzdelávania alebo interaktívnych prednášok s množstvom zábavných aktivít, im pomôže osvojiť si kľúčové zručnosti pre život a zamestnanie. Počas uvádzacej Road Show priamo na školách absolvovalo ukážkovú lekciu doposiaľ vyše 160 žiakov a 20 učiteľov stredných škôl. Webstránka projektu za necelé štyri mesiace prilákala takmer 2 000 návštevníkov.

Edukačné materiály boli vytvorené v spolupráci so špecialistami z britskej vzdelávaco-konzultačnej spoločnosti EdComs a sú v slovenskom jazyku voľne dostupné na webstránke www.tescoakademiamladych.sk. Práve pre učiteľov stránka ponúka príručky, prezentácie a pracovné listy pre jednotlivé témy. Žiaci a študenti získavajú po absolvovaní jednotlivých online tém certifikát o absolvovaní modulov.

„Oceňujeme profesionálne spracovaný a prezentovaný projekt spoločnosti Tesco. Našich členov Tesco Akadémia Mladých zaujala. Mäkké, resp. softskillové zručnosti sú pre uplatnenie v praxi veľmi dôležité a veríme, že tento projekt ich pomôže mladým ľuďom rozvíjať,“ povedal Tomáš Susedík, prezident AIESEC Slovakia.

Projekt Tesco Akadémia Mladých nadväzuje na spoluprácu maloobchodnej spoločnosti so strednými a vysokými školami. Okrem odbornej praxe totiž Tesco ponúka žiakom stredných odborných škôl v poslednom ročníku možnosť zaradenia do Rozvojového programu Študent. Vysokoškolskí študenti majú možnosť vybrať si z programov Štipendium, kde ponúkame študentom získať pracovné skúsenosti na vybraných pozíciách v rámci centrálnej kancelárie, program Grand ponúka spoluprácu pri spracovávaní diplomových prác a ocenenie najlepších a už 17 rokov úspešne fungujúci Management trainee program Graduate pre absolventov vysokých škôl, ktorý ich pripraví na budúce riadiace pozície v Tesco.

Vytvárať príležitosti pre mladých ľudí je jednou z ambícií spoločnosti Tesco na všetkých trhoch. Práve preto i Tesco Akadémia Mladých odštartovala nielen na Slovensku, ale postupne i na ostatných trhoch.


Tesco pôsobí na Slovensku už 18 rokov. Za ten čas sa stalo synonymom moderného maloobchodu, priekopníkom multikanálového predaja a dlhodobým partnerom slovenských dodávateľov. V súčasnosti Tesco prevádzkuje 155 obchodov najrôznejších formátov, 18 čerpacích staníc ale aj služby Tesco Potraviny domov a Tesco Mobile. Po celom Slovensku zamestnáva 10 000 ľudí a je druhým najväčším súkromným zamestnávateľom v krajine. Neustále inovuje svoju ponuku. Zákazníkom ponúka aj široký výber privátnych výrobkov pod značkou Tesco ale aj značku potravín pre deti Vitakids alebo tradičné slovenské výrobky pod značkou Tesco Pravá chuť. Viac o spoločnosti nájdete na www.tescoslovensko.sk.