Zmeny na čele Tesca na Slovensku

Komerčný obsah

Ako súčasť tejto zmeny:

Martin Dlouhý, ktorý pred zlúčením manažérskych tímov zastával pozíciu generálneho riaditeľa TESCO STORES pre Slovensko, postupuje na novovytvorenú pozíciu v  stredoeurópskom vedení, kde bude pôsobiť ako Riaditeľ pre zákazníka (CCO – Chief Customer Officer). 

Zároveň sa na pozíciu Riaditeľa pre retail na Slovensko späť z Čiech vracia Martin Kuruc. Ako člen širšieho manažérskeho tímu pre strednú Európu bude Martin Kuruc popri svojej pozícii i reprezentovať slovenský biznis v záležitostiach  týkajúcich sa výlučne slovenského trhu.

Martin Dlouhý, ktorý pred zlúčením manažérskych tímov pre V4 pôsobil ako generálny riaditeľ pre Slovensko, sa stáva členom novovytvoreného najužšieho vedenia Tesca pre strednú Európu,  kde bude pôsobiť na novej kľúčovej pozícii Riaditeľa pre zákazníka. Bude tak zodpovedný na stredoeurópskej úrovni za celkovú zákaznícku stratégiu a budovanie značky. Martin Dlouhý prináša na svoje nové pôsobisko detailnú znalosť zákazníkov nie len na Slovensku, ale i skúsenosti z retailu medzinárodného charakteru.

Martin Kuruc nový Riaditeľ pre retail na Slovensku pôsobí v Tescu od roku 2000. Za ten čas pracoval na viacerých riadiacich pozíciách na Slovensku aj v Českej republike. Naposledy ako COO (Riaditeľ pre prevádzky) pre Tesco v ČR. Ako člen širšieho európskeho manažérskeho tímu bude zároveň popri svojej pozícii retailového riaditeľa reprezentovať slovenský biznis v záležitostiach  týkajúcich sa výlučne slovenského trhu.

„Tesco na Slovensku v žiadnom prípade neoslabí svoje úsilie pripravovať ponuku na chuť lokálnym zákazníkom. Práve naopak. Uvoľnenú energiu a zdroje zainvestujeme do atraktívnejšej ponuky pre našich slovenských zákazníkov a tým i do podpory slovenských dodávateľov,“ vyhlásil Martin Kuruc.

Martin Kuruc má 41 rokov, je ženatý a má tri deti. Pochádza z Nitry. Vo voľnom čase sa venuje hlavne rodine, ale i turistike behaniu a lyžovaniu.

Zmena v spôsobe manažovania Tesca v strednej Európe bola oznámená vo štvrtok, 26. marca. Zmena sa týka zjednotenia manažmentu Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky. Zjednotenie vytvorí silnejší a udržateľný európsky biznis. Zmena nebude mať dosah na kolegov v obchodoch a v distribúcii.  Zdroje, energiu a úsilie ušetrené na administratíve bude Tesco v podobe zaujímavejších ponúk investovať do zákazníkov. Tesco bude naďalej pôsobiť na Slovensku ako zodpovedný podnikateľský subjekt, ktorý investuje do komunít a podporuje slovenských dodávateľov.