Francúzsko: Nepredané potraviny pôjdu na charitu

zdroj: euractiv.com

Nová úprava nakladania s nepredanými, ale pre konzumáciu stále vhodnými, potravinovými prebytkami prešla minulý týždeň vo francúzskom Národnom zhromaždení (dolná komora).

Ruky za ňu zdvihli poslanci naprieč politickým spektrom. Ide o súčasť širšej environmentálnej legislatívy a snahy znížiť plytvanie potravinami do roku 2025 o polovicu. Na to, aby nová legislatíva vošla od platnosti ju ešte musí schváliť horná komora, čiže Senát.

Veľké reťazce by mali mať povinnosť darovať nepredané potraviny charitám alebo farmám ako krmivo pre zvieratá či do kompostu, namiesto toho, aby ich ničili a vyhadzovali.

Obchody, ktoré majú viac ako 400 metrov štvorcových predajnej plochy budú musieť do júla budúceho roka podpísať zmluvy s charitatívnymi organizáciami. Za nedodržanie zákona hrozia pokuty vo výške 75 tisíc eur, prípadne väzenie.

Na problém plytvania potravinami napriek rozšírenej potravinovej chudobe upozorňovali mimovládne organizácie a médiá dlhodobo. Vyberať smetné koše pri supermarketoch bolo v očiach zákona považované za krádež.

Zmeny smerujúce k menšiemu plytvaniu by sa mali týkať aj školských jedální. Na školách sa tiež zavedie vzdelávací program.

Environmentálne organizácie tento krok vítajú. Veľké reťazce tvrdia, že to na nich kladie neproporčné nároky pokiaľ ide o zabezpečenie logistiky. Prípravu to bude stáť aj charitatívne organizácie, ktoré musia mať prostriedky a vybavenie pre zaobchádzanie s väčším objemom potravín.

Aktivisti zároveň upozorňujú, že ani nútená distribúcia jedla charitám nie je magické riešenie, pretože nerieši podstatný problém, ktorým je nadprodukcia.

(Prečítajte si komentár 5 paradoxov súčasného potravinového systému)

Priemerný Francúz podľa odhadov ročne vyhodí 20 až 30 kilogramov jedla. Z toho 7 kíl v pôvodnom obale. Sú to práve jednotlivci – spotrebitelia, ktorí zodpovedajú za najväčší podiel potravinového odpadu (67 %), nasledovaní reštauráciami (15) a obchodmi (11 %).

Na Slovensku sa od začiatku tohto roka zaviedlo daňové zvýhodnenie pre obchodníkov, ktorí darujú nepredané zásoby. Obstarávaciu cenu tovaru po uplynutí trvanlivosti si môžu obchody zahrnúť do daňových výdavkov ak uzavrú zmluvu s Potravinovou bankou Slovenska o darovaní potravín.

Európska komisia sa vo svojom oznámení z roku 2014 (Smerom k obehovému hospodárstvu: Program nulového odpadu pre Európu) venuje aj potravinovému odpadu. Ako hlavný cieľ definuje zníženie potravinového odpadu o 30 % do roku 2025. Členské štáty vyzýva, aby vypracovali vnútroštátne stratégie na predchádzanie tvorby potravinového odpadu.

(Prehľad: Boj proti plytvaniu potravinami)