Kreativita je pri projekte Košice EHMK 2013 dôležitejšia ako jednorázová návštevnosť

foto: riaditeľ EHMK 2013 Ján Sudzina. zdroj: TASR

 • Ako pokračujú prípravy ohľadom EHMK? Stíhate podľa plánu?

Prípravy sú aj napriek zdanlivému tichu v plnom prúde. Vzhľadom na to, že investičná časť projektu je administratívne veľmi náročná, vyžaduje si svoj čas a sústredenie. Nezriedka sa stáva, že projektová dokumentácia a k nej príslušné povolenia a doložky siahajú súhrnne do výšky dvoch metrov.

Čo sa týka programu na roky 2012 a 2013, tak na ňom pracuje umelecký riaditeľ Vladimír Beskid so svojimi kolegami, ktorí sú zodpovední za program. Ten však nechceme prezrádzať dopredu.

 • Košice 2013 n.o. už mali troch umeleckých riaditeľov. Čím to je? Nepôsobí to negatívne na verejnosť?

Dôležité je nájsť správnu osobu. A tú sa nám v osobe pána Beskida nájsť podarilo.

 • Aké akcie plánujete v najbližšej dobe?

Aj napriek tomu, že sa budova Kasárne/Kulturpark začína rekonštruovať, program sa pripravuje aj naďalej. V najbližšej dobe to bude festival venovaný odkazu 17. novembra s názvom Refresh 89. Verejnosť si bude môcť pozrieť dokumentárne filmy venované udalostiam Nežnej revolúcie, a taktiež bude mať možnosť navštíviť niekoľko výstav fotografií. Ani pred Vianocami nebudeme oddychovať. Pripravujeme program, ktorým chceme na uliciach spríjemniť ľuďom nakupovanie darčekov.

 • Čo si sľubujete od projektu EHMK? Vyššiu návštevnosť? Vyššie investície? Darí sa vám to zatiaľ napĺňať?

Transformácia infraštruktúry a vytvorenie priestoru pre kreativitu je z dlhodobého hľadiska dôležitejšia ako jednorazová návštevnosť. Kladieme dôraz na to, aby sme vytvorili program, ktorý bude pútať širokú verejnosť.

 • V médiách sa vyskytli správy o určitých „treniciach“ ohľadom smerovania projektu a pre niektorých bol príliš „alternatívny“. Čo Vy na to?

Pri každom väčšom projekte dochádza k istým napätiam a rôznym pohľadom na realizáciu kultúrnych aktivít. V každom prípade jedným z hlavných smerov proframu Interface je prezentácia a propagácia súčasnej kultúry nie len v Košiciach ale aj v celom regióne.

 • Čo ste mysleli tým, že v tomto ohľade nepanovalo „vyváženie“ zapojenia jednotlivých hráčov?

Samotný monitorovací panel v Bruseli ako jednu z pripomienok uviedol, že je potrebné viac zapojiť kultúrne inštitúcie v meste a regióne. A o to sa snažíme, pretože tieto inštitúcie sú pre uchovanie kultúrnych hodnôt a ich ďalší rozvoj veľmi dôležité. Samozrejme, musíme to urobiť pri zachovaní základných rámcov projektu tak, ako bol nasmerovaný a zvíťazil.

 • Čo sa zatiaľ podarilo v Košiciach v oblasti kultúry zmeniť v rámci EHMK projektu?

Ešte stále je to prebiehajúci proces. Dôležitým míľnikom budú rekonštruované objekty Kunsthalle a Kulturpark. Podarilo sa tiež iniciovať a realizovať niekoľko inovatívnych projektov, ako napríklad Use the City, Street Art Communication, Biela Noc, SPOTs, a ďalšie sa pripravujú. Podarilo sa vytvoriť priestor pre zapojenie mladej a nastupujúcej generácie prostredníctvom tvorivých dielní, workshopov, koncertov pre všetky typy hudobných škôl s vyvrcholením v novembri 2013 na medzinárodnom ISCM – New Music Days (International Society Contemporary Music). tie sa usporiadajú v Košiciach, Bratislave a vo Viedni. A to je jednou z ďalších devíz EHMK zapojiť Košice do medzinárodnej siete.

 •  V Košiciach ste už otvorili dva výmenníky na sídliskách. Jeden pritom funguje už dva roky. S akým výsledkom?

Výmenník na ulici Obrody sa výborne integroval do prostredia sídliska. Tím projektu SPOTs v ňom pravidelne pripravuje podujatia pre okolitých obyvateľov. Treba pripomenúť, že ich primárnou funkciou je byť priestorom pre budovanie komunity pri rešpektovaní jej špecifík. Do tvorby programu sa už zapájajú aj samotní návštevníci a ľudia žijúci v blízkosti výmenníkov. A o to presne v projekte SPOTs ide. O komunitný život. Druhý výmenník na Brigádnickej ulici sme otvorili začiatkom októbra. Za ten čas tam už bolo zrealizovaných niekoľko výstav a seminárov.

 • Nevznikajú určité problémy aj z toho, že ľudia si od EHMK 2013 sľubujú najmä tradičné kultúrne podujatia a akcie?

V rámci programu musíme byť „multikultúrni“ a „multigenerační“. Musíme vytvárať priestor pre odbornú obec, umelcov, ale aj pre širokú kultúrnu verejnosť, jednoducho pre ľudí od 5 do 105 rokov. Pre nás je dôležité, aby sme držali hlavné programové línie a nestratili smerovanie.

 • Ako sa vyvíja vaša spolupráca s korporátnymi subjektami v rámci Koalície 2013 plus?

Koalícia 2013+ je dôležitý partner. Prihlásili sa k zodpovednosti za projekt a jeho udržateľnosť po roku 2013. Samozrejme si uvedomujeme ekonomickú situáciu vo svete a v Európe, a preto vidíme ich úlohu hlavne v horizonte po roku 2013. Ak by sa podarilo vytvoriť apolitický nadačný systém, ktorý by podporoval kultúru po roku 2013, bol by to jeden z najdôležitejších prínosov EHMK.

 • Čo považujete na celom projekte za najproblematickejšie?

Presvedčiť ľudí o dôležitosti projektu, o nevyhnutnosti umenia pre život, aby boli ochotní investovať do umenia, a tým pádom aj do samého seba. Tento projekt je veľkou príležitosťou vytvoriť u nás také kultúrne prostredie, ktoré bude prínosom nie len pre nás, ale aj pre ďalšie európske krajiny.