10 členských štátov dostalo nižšie kvóty na rybolov

zdroj wikimedia commons

Sankcie sa vzťahujú na Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litvu, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko a Veľkú Britániu. Všetkých 10 štátov prekročilo v minulom roku národný limit pre špecifické druhy rýb.

Komisia svoje rozhodnutie odôvodňuje aj tým, že štáty sa dopustili škôd na populácii rýb a zároveň porušili pravidlá EÚ o udržateľnosti rybolovu.

Zároveň došlo tento rok vôbec k prvému zníženiu kvót o 50 % pre tie členské štáty, ktoré v uplynulých rokoch svoje kvóty opakovane porušovali.

„Nikto sa nemôže nazdávať, že nadmerný rybolov bude tolerovaný. Pravidlami, ktoré existujú, sa musia systematicky a profesionálne riadiť všetci,“ vysvetľuje svoje rozhodnutie eurokomisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanakiová.

„Od zníženia kvót v skutočnosti očakávam dosiahnutie hlavného cieľa spoločnej politiky rybolovu, ktorým je dlhodobá udržateľnosť európskeho rybolovu,“ dodala eurokomisárka.

V predloženom zozname krajín a druhov rýb na prvom mieste figuruje Španielsko, ktoré má znížené kvóty v 27 položkách.

Podľa druhov rýb, ktoré sú ničené nedodržiavaním kvót a nadmerným výlovom, trpia najviac makrely.

EÚ v súčasnosti diskutuje o novej podobe politiky rybolovu. Základom má byť snaha o dosiahnutie tzv. maximálneho udržateľného výnosu.

Cieľom Únie je zabezpečiť obnovu populácie rýb a tak prispieť k zdravšiemu ekosystému. Taktiež chce zlepšiť ekonomické a sociálne podmienky rybárov a zvýšiť ich zisky. Na dôležitosť reformy poukazuje fakt, že až 82 % rýb v Stredozemnom mori a 36 % rýb v Atlantiku je vylovených.

(EurActiv/TASR)