11,5 miliardy eur pôjde na predvstupovú pomoc

eú, budúcnosť

 

Krátka správa

11,47 miliardy eur z fondov EÚ bude k dispozícii pre Chorvátsko, Turecko, Macedónsko, ako aj pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko a Čiernu hora počas nasledujúcich siedmich rokov. Tak stanovila EÚ v nedávno prijatom nariadení, ktorým ustanovila Nástroj predvstupovej pomoci (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA).

IPA nahradí 1. januára 2007 päť existujúcich pomocných nástrojov (PHARE, ISPA, SPARD, Nástroj pre predvstupovú pomoc Turecka a CARDS) a bude pokrývať aktivity EÚ v rámci predvstupového procesu pre obe skupiny krajín, kandidátske a i možné kandidátske krajiny. Týmto krajinám bude poskytovaná finančná pomoc prostredníctvom zjednodušeného a integrovaného nástroja. Mimo iného IPA napomôže budovaniu demokratickej občianskej spoločnosti, napomôže hospodárskym reformám a podporí rozvoj ľudských a menšinových práv.

Slovensko nesusedí ani s jednou zo zmienených krajín. Avšak na spoluprácu s východným susedom, Ukrajinou, bude využívať tzv. nástroj Európskej politiky susedstva a partnerstva – ENPI, ktorý sa spustí na východnej, juhovýchodnej a južnej hranici EÚ. Pri Ukrajine sa uvažovalo v DG pre vonkajšie vzťahy o štvorstrannom programe, do ktorého okrem SR budú zapojené regióny Maďarska, Rumunska a západnej Ukrajiny.