Banskobystrický samosprávny kraj aktivizuje regionálnych aktérov rozvoja

Prioritou stretnutia, ktoré sa konalo za účasti Jána Marcineka, povereného vedením ÚBBSK a kancelárky predsedu Jany Novej, boli zásadné otázky spolupráce Odboru RR, ÚP a ŽP, ale aj otázky ďalšej spolupráce a koordinácie aktivít pri vzniku tzv. miestnych akčných skupín, ktorými by sa zosúladili aktivity miest a obcí. Tým by sa vytvorili možnosti na čerpanie financií z prostriedkov EÚ od roku 2007, kedy by územia mali byť pripravené tak, aby z Programu LEADER mohli čerpať finančné prostriedky. Pre Slovensko ide o sumu 1, 5 mld. Sk, čo je približne na jeden samosprávny kraj 200 mil. Sk. VIPA pripravila už 5 projektov – podľa jej zástupcov v rámci BBSK by sa to týkalo 5 – 6 aktívnych akčných skupín v Gemeri, Kokavsku, Podpoľaní, Novohrade či oblasti Muráňa a Čierneho Balogu. Zástupcovia Regionálnych združení miest a obcí tieto návrhy pripomienkovali s tým, aby sa pripravila v najbližších týždňoch stratégia pre čerpanie peňazí z európskych fondov pre celý banskobystrický región. Prítomní konštatovali ochotu riešiť všetky problémy vzájomnou dohodou, ocenili otvorený dialóg ako i stretnutie, ktoré doteraz zo strany BBSK absentovalo. Dohodli sa na ďalších pracovných rokovaniach so štvrťročnou periodicitou, pričom na najbližšom stretnutí predložia obidve strany – VIPA aj ZMOS – svoje návrhy na spoločné riešenie a tvorbu miestnych akčných skupín, ako i návrhy na čerpanie finančných prostriedkov, vyčlenených v Rozpočte BBSK pre Program LEADER. .