Barroso chce, aby sa regióny viac zapájali

foto: námestie v Prahe, zdroj: Flickr, autor: tanvach

Barroso sa mal pôvodne objaviť na otváracom ceremoniáli pri príležitosti zahájenia Európskeho týždňa miest a regiónov. Napokon však musel svoje živé vystúpenie zrušiť kvôli stretnutiu s novou austrálskou premiérkou Juliou Gillard. Hovoril preto cez video konferenciu a vo svojom prejave regiónom povedal, že budú kľúčovým partnerom nielen pri úspešnom uskutočňovaní novej regionálnej politiky po roku 2013, ale aj pri implementovaní stratégie Európa 2020 pre trvalo udržateľný rast a zamestnanosť v novom desaťročí.

Dajte o sebe vedieť, hovorí Barroso regiónom

Podľa Barrosa je však potrebné, aby sa regióny ozývali a dali o sebe vedieť ak chcú hrať úlohu vo vyjednávaniach. Dodal, že je potrebné, aby „zvýšili svoje účinkovanie v dialógu“.

Podobne sa vyjadril aj bývalý predseda Výboru regiónov a zástupca francúzskeho regiónu Nord-Pas-de Calais Michel Delebarre. Varoval prítomných predstaviteľov, že musia tvrdšie pracovať, aby tak zaistili angažovanosť obcí, miest a regiónov v stratégii Európa 2020, a to nielen v Bruseli, ale aj v samotných členských štátoch. To je podľa neho nevyhnutné, pretože hoci si eurokomisár pre regióny Johannes Hahn uvedomuje dôležitosť miest a regiónov, mnoho jeho kolegov je ešte potrebné presvedčiť.

Regióny o sebe dajú vedieť, ak sa im poskytne priestor

Hoci niektorí súhlasili s tým, že je potrebné, aby bolo regióny viac počuť, ozvali sa aj kritické hlasy proti samotnej Komisii a národným lídrom. Tie tvrdili, že je potrebné, aby bol regiónom poskytnutý lepší priestor na vyjadrenie svojich názorov.

Predseda ľudovcov vo Výbore regiónov Michael Schneider na otváracom stretnutí povedal, že Lisabonská stratégia- predchodkyňa súčasnej stratégie Európa 2020- neuspela a nepodarilo sa jej dosiahnuť vytýčené ciele práve preto, že regióny a mestá neboli dostatočne zaangažované do jej implementácie. Varoval, aby EÚ nespravila podobnú chybu aj tento krát.

Základné princípy kohéznej politiky ostanú

K budúcej regionálnej politike EÚ sa Barroso vyjadril, že sa nebude radikálne líšiť od tej súčasnej. Dodal, že „základné princípy“ zostanú na svojom mieste. Zároveň však naznačil, že v 5. kohéznej správe, ku ktorej zverejneniu dôjde v polovici novembra a ktorá bude predznamenávať smerovanie Komisie v tejto oblasti, sa objavia určité zmeny.

Hlavná pozornosť sa bude zameriavať na efektívnejší prístup k eurofondom a na zvyšovanie „pridanej hodnoty“ EÚ v tomto ohľade. Cieľom bude teda zjednodušiť získavanie prostriedkov z Únie a distribúciu regionálnych zdrojov, poznamenal Barroso. Podobné plány predstavil v rozhovore pre EurActiv komisár pre regióny Johannes Hahn. Ten zároveň uviedol, že ciele budúcej politiky bude potrebné prepojiť s cieľmi európskych stratégií, vrátane stratégie Európa 2020. Niektorí totiž kritizujú súčasnú kohéznu politiku za to, že je „len voľne naviazaná na priority EÚ“.

Ďalšie kroky:

  • 4.-7. október 2010: Otvorené dni v Bruseli
  • november 2010: Komisia predstaví 5. kohéznu správu