Barroso zverejnil akčný plán pre Dunajský región

foto: Dunajská delta, zdroj: flickr, autor: Nick Moise

Barroso po prvý raz odhalil hlavné body stratégie pre dunajský makroregión, ktorý by mala Komisia oficiálne prijať 8. decembra. „Dúfam, že v priebehu niekoľkých rokov táto iniciatíva zlepší mobilitu, biodiverzitu, kvalitu vody, ochranu pred povodňami, výskum a inovácie, a bezpečnosť,“ povedal predseda Komisie.

Svoje slová predniesol na summite v Bukurešti minulý týždeň (8. november), ktorý bol usporiadaný pod záštitou rumunského prezidenta Traiana Basescu a premiéra Emila Boca, a zúčastnilo sa ho viac ako 20 lídrov a vysoko postavených politikov zo štátov juhovýchodnej Európy.

„Máme teraz možnosť vytvoriť spoločnú víziu,“ uviedol Barroso a dodal: „Je našou povinnosťou zaistiť, aby sa táto vízia premenila na trvalo udržateľnú, prosperujúcu budúcnosť pre celý dunajský región.“

Štyri hlavné oblasti spolupráce

Akčný plán pre dunajský región vytvorilo generálne riaditeľstvo Komisie pre regionálnu politiku na základe série konzultácií so zapojenými krajinami a zapracovaním názorov relevantných hráčov, vrátane regionálnych a miestnych vlád, organizácií a ďalších medzinárodných orgánov.

Prvá hlavná os spolupráce sa bude týkať dopravnej a energetickej infraštruktúry, mobility a turizmu. Pozornosť v tejto oblasti sa bude sústrediť najmä na železničné spojenie, rozvoj cezhraničnej siete dodávok zemného plynu a elektriny, a turizmu.V tomto ohľade je kľúčovým cieľom aj využívanie Dunaja ako koridoru pre nákladnú riečnu dopravu a zvýšenie objemu lodnej prepravy za cieľom zintenzívnenia obchodu. „Navigácia na rieke Dunaj predstavuje len 10 percent navigácie na Rýne, takže existuje veľa priestoru na optimálnejšie využívanie tejto rieky ako vnútrozemskej vodnej cesty,“ povedal Barroso.

Druhý okruh spolupráce sa spája so zlepšovaním kvality životného prostredia. Predseda Komisie poznamenal, že obraz „Modrého Dunaja“ už dlho nie je skutočnosťou. „Ak sa pozrieme na devastujúce záplavy v minulých rokoch, na dramatický úbytok populácie rýb, na odpadovú vodu a zvýšené znečistenie spôsobené farmárčením, uvedomíme si, že riešenie problémov životného prostredia nie je luxus,“ povedal Barroso.

Tretím pilierom Dunajskej stratégie má byť hospodársky rozvoj. Predseda Komisie priamo uviedol, že akčný plán má pomôcť krajinám v tomto regióne „vytvoriť prostredie priateľské k inováciám, zameriavajúce sa na vzdelávanie a výskum, a podporované podnikaním“.

Napokon sa akčný plán sústreďuje na zlepšenie bezpečnosti a podporu voľného pohybu osôb a tovaru. „Lepšie štruktúry, lepší tréning a užšia spolupráca sú kľúčové nástroje, ktoré pomôžu uľahčiť pohyb osôb a tovarov,“ povedal Barroso a dodal: „Dunajská stratégia bude podporovať zlepšenia spolupráce v doméne policajnej práce, spravodlivosti a vnútorných záležitostí, ako aj v oblasti colnej spolupráce.“

Rovnako ako v prípade Baltskej stratégie, ani Dunajská stratégia nebude mať žiaden rozpočet navyše a nemôže od EÚ očakávať dodatočné finančné prostriedky. Vďaka plánovaniu a koordinácii národných a európskych investícií a užšej spolupráci v regióne by však malo dôjsť k efektívnejšiemu využitiu už existujúcich prostriedkov.

Ďalšie kroky

  • 8. december 2010: oficiálne zahájenie Dunajskej stratégie