Bezplatné poradenské centrá majú zlepšiť čerpanie európskych fondov

eurofondy poradenstvo

Z otvorenia prvého poradenského centra pre projekty financované z eurofondov. Zľava Milan Belica, Peter Pellegrini a Jozef Dvonč. Foto: TASR, Henrich Mišovič

Ďalšie budú v najbližších dňoch otvorené aj v ostatných krajských mestách, s výnimkou Bratislavy, ktorá nemá nárok na čerpanie štrukturálnych fondov, pretože už nepatrí k menej rozvinutým regiónom EÚ.

„V Banskobystrickom kraji takéto centrum nevznikne, pretože tento kraj je kvôli identifikácii čierneho zamestnávania vylúčený z prijímania štrukturálnych prostriedkov na nasledujúce roky. Preto budeme hľadať možnosť, ako zriadiť informačné centrum na pôde krajského mesta, teda priamo v Banskej Bystrici,“ uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Oslabiť súkromné poradenstvo

Cieľom siete šiestich informačných a poradenských centier bude čo najviac zjednodušiť žiadateľom ich cestu k čerpaniu financií z európskych fondov.

„Európska komisia dlhodobo vníma Slovensko ako krajinu, ktorá pri viac ako 80 percentách projektov využíva externé poradenstvo. Toto centrum má slúžiť pre všetkých, ktorí majú záujem čerpať štrukturálne fondy a nechcú využívať agentúry, ktoré im za každú radu vyfakturujú nejaké prostriedky. Cieľom je, aby tu našli naozaj veľmi kvalifikované poradenstvo a zadarmo, pretože celý tento projekt je hradený zo strany Európskej komisie,“ vysvetlil Pellegrini.

Ako doplnil, nárok na bezplatné poradenstvo majú všetci občania, fyzické i právnické osoby. V poradenskom centre sa dozvedia o aktuálnych výzvach a všetko o možnostiach čerpať financie z fondov EÚ.

Pre každého

„Ak sa doteraz niekto sťažoval, že eurofondové procesy sú komplikované a príliš nezrozumiteľné, stačí prísť do poradenského centra a na všetko sa opýtať. Počas pracovných dní tu budú traja veľmi dobre pripravení a odborne zdatní ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť naozaj každému, kto túto kanceláriu navštívi,“ uviedol podpredseda vlády.

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica je presvedčený, že informačno-poradenské centrá výrazne zvýšia šance žiadateľov na to, aby ich projekty boli úspešné a neboli zamietnuté napríklad pre formálne chyby.

„Pomôžu tak zlepšiť čerpanie z európskych fondov, pretože podstatná je tá skúsenosť a informácie. Tím ľudí, ktorý tu pôsobil v uplynulom období, prakticky zúročil svoje skúsenosti v tomto projekte. Som rád, že sa k tomuto prikročilo, lebo najväčší problém bol vždy v nedostatočnej informovanosti. Vieme, koľko projektov skončilo v spodných zásuvkách, s čím mali napríklad starostovia obrovské problémy. Hlavný motív tohto projektu teda bol, aby sa tá informácia dostala tam, kde treba, a bola správne vyhodnotená,“ povedal Belica.

Podobný názor má aj nitriansky primátor Jozef Dvonč, podľa ktorého môže odborné a bezplatné poradenstvo podstatne zefektívniť čerpanie európskych zdrojov. „Chcel by som vyzvať všetkých, ktorí chcú, aby ich projekty boli úspešné, aby sa kontaktovali s touto kanceláriou i s riadiacim orgánom. Vítam, že sú tu ľudia, ktorí sú odborne pripravení a ktorí môžu podať užitočné informácie. Verím, že tento projekt bude prospešný pre každého,“ skonštatoval Dvonč.

Skúšobne do 2018

Informačno-poradenské centrá budú v samosprávnych krajoch fungovať minimálne do konca roka 2018, kedy sa ich práca a dosiahnuté výsledky vyhodnotia. „Ak sa ukáže, že boli prínosom a majú opodstatnenie, tak budú fungovať až do konca programového obdobia, respektíve až do roku 2023,“ doplnil Pellegrini.