Brusel potvrdí presun eurofondov v septembri

Slovensko v súčasnosti pracuje na tzv. Partnerskej dohode pre SR na roky 2014 až 2020, ktorá bude určujúcim dokumentom medzi Bruselom a Slovensko o pridelení eurofondov v ďalšom programovom období.  

V budúcom programovom období by malo okrem iného prísť k výraznému zníženiu počtu operačných programov.

„Menší počet operačných programov nám umožní viac sa zamerať na najdôležitejšie priority. Slovensko nie je také bohaté, aby si mohlo dovoliť financovať príliš veľa oblastí, pretože potom sa môže stať, že na skutočné priority budú chýbať financie,“ vyhlásil štátny tajomník ministerstva dopravy František Palko.

Slovensko bude pri príprave budúceho programového obdobia presadzovať ako priority dopravnú infraštruktúru, ľudské zdroje, zamestnanosť, sociálnu inklúziu, výskum, vývoj a inovácie s dôrazom na ochranu životného prostredia.

O prioritách začne Slovensko rokovať s Bruselom v septembri. V októbri by mala Komisia predstaviť Slovensku tzv. pozičný dokument k Partnerskej dohode pre SR na roky 2014 až 2020, kde odprezentuje svoj názor na to, čo by mala SR financovať z eurofondov.

Komisia podľa štátneho tajomníka ocenila lepšiu komunikáciu. „Komisia ocenila zlepšenú komunikáciu zo strany Slovenska najmä vďaka pokroku pri riešení problémov pozastavených platieb pre Operačné programy Životné prostredie a Doprava,“ tvrdí Palko.

Brusel koncom júna oznámil odblokovanie platieb pre OP Životné prostredie a zrušenie hrozby pozastavenia platieb pre OP Doprava.  

Komisia podľa Palka ocenila tiež „aktívny a konštruktívny prístup pri presune európskych peňazí na podporu zamestnanosti mladých ľudí, čo je v súčasnosti jedným z nosných pilierov politiky trhu práce v EÚ.“

Vláda schválila realokáciu takmer 300 mil. eur na podporu zamestnávania mladých v súlade s odporúčaním Bruselu. Konkrétne pôjde o sumu 170 mil. eur z OP Informatizácia spoločnosti, 55 mil. eur z OP Doprava a 70 mil. z OP Vzdelávanie.

Presun eurofondov by mala Komisia definitívne potvrdiť v septembri.