Budúca úloha regiónov v EÚ a ich financovanie je stále neisté

zdroJ. flickr, autor: crabchick

Otázky, či sa na regionálnu politiku aj v nasledujúcom období podarí si zaistiť podiel vo výške tretiny celkového rozpočtu a či regióny stále ostanú pre EÚ miestom, kde je potrebné uskutočňovať dôležité ciele v oblasti rozvoja, budú dominovať Otvoreným dňom pri príležitosti Európskych dní regiónov a miest. Tie sa uskutočnia budúci týždeň v Bruseli a zúčastniť by sa ich malo až šesťtisíc regionálnych hráčov a zákonodarcov. Cieľom podujatia bude práve prerokovanie budúceho rozpočtu Únie s ohľadom na kohéznu politiku.

Mnohí lídri v oblasti regionálnej politiky sa obávajú zníženia objemu financií od roku 2014, kedy sa začne nové sedemročné rozpočtové obdobie Únie. Títo kľúčoví hráči stupňujú svoju rétoriku za zachovanie jej súčasnej podoby.

V rozhovore pre poľský EurActiv bývala eurokomisárka pre regionálnu politiku a súčasná predsedkyňa Výboru pre regionálny rozvoj Danuta Hübner uviedla, že dúfa v to, že vysokopostavení zástancovia regiónov, za akého sa sama považuje, „budú úspešne brániť regionálnu politiku“.

V Európskom parlamente Hübner bojuje za posilnenie povedomia kohéznej politiky medzi ostatnými europoslancami a „buduje preň podporu“. Podľa jej názoru niektoré členské štáty, „menovite Veľká Británia a Holandsko, a v menšej miere Švédsko namietajú proti samotnej existencii regionálnej politiky“.

Na rozdiel od toho ale „Nemecko napriek tomu, že je najväčším čistým prispievateľom do rozpočtu EÚ, má veľmi pozitívny postoj voči kohéznej a regionálnej politike,“ uvádza Hübner.

Bude cieľ 2 vylúčený?

Bývalá eurokomisárka sa domnieva, že zreformovaná politika po roku 2013 by si mala zachovať svoj súčasný podiel na rozpočte a naďalej by mala poskytovať adekvátne financie všetkým regiónom, nielen tým najchudobnejším.

Zdá sa, že súčasný eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn má podobný názor. Nedávny dlho očakávaný návrh Kohéznej správy o hospodárskej, sociálnej a teritoriálnej súdržnosti, ktorý má byť zverejnený v novembri- ale EurActiv už k nemu má prístup- potvrdzuje, že Komisia podporuje tranzitívne regióny. Toto by sa však mohlo do novembra zmeniť a preto sa regióny snažia už teraz proti tomu bojovať.

Regionálny parlament v Dolnom Rakúsku preto vyzbieral už 141 podpisov od lídrov takzvaných oblastí pre regionálnu konkurencieschopnosť a zamestnanosť (RCE, nazývané aj Cieľ 2). Ide o oblasti, ktoré sú blízko tomu, aby dosiahli priemer HDP Európskej únie a tým stratili nárok na eurofondy. Tieto regióny žiadajú, aby lídri EÚ chránili ich status a nezrušili ich. Podľa šéfky zastúpenia dolnorakúskeho regiónu v Bruseli Ilse Penders- Stadlmannovej tento list podpísalo už 85 percent všetkých regiónov Cieľa 2. Šéf úradu pre írske regióny v Bruseli Robert Collins dodáva: „Našou obavou je, že Kohézna politika po roku 2013 sa bude obmedzovať len na najchudobnejšie regióny, pričom sa bude len málo prihliadať na nerovnomerné dopady súčasnej hospodárskej krízy naprieč EÚ“. Uviedol tiež, že „naše regióny majú naďalej negatívny rast a čelia vážnym výzvam v oblasti hospodárstva a zamestnanosti, ktoré v prípade vylúčenia cieľu 2 (konkurencieschopnosť a zamestnanosť) zanechajú regióny- ako napríklad v Írsku, bez podpory kohéznej politiky v čase, kedy to budú najviac potrebovať.“

Pozície

Šéfka zastúpenia dolnorakúskeho regiónu v Bruseli Ilse Penders- Stadlmann uviedla, že sú tri veci, o ktorých sa domnieva, že lídri EÚ podcenili úlohu regionálnej politiky pri budúcom dianí v Únii:

  • „prvý neoficiálny dokument Komisie o stratégii Európa 2020 nezahŕňal kohéznu politiku,“
  • „dalo to veľa námahy zo strany kľúčových regionálnych hráčov ako sú eurokomisár pre regióny Johannes Hahn, predsedníčka Výboru EP pre regionálny rozvoj Danuta Hübner a predsedníčka Výboru regiónov Mercedes Bresso, presvedčiť ostatných, že regióny zohrávajú kľúčovú úlohu pri uplatňovaní cieľov stratégie Európa 2020“,
  • „nedávne listy od Bressovej, Hübnerovej a Hahna- niektoré len z augusta tohto roku- dokazujú, že je stále potrebné podnikať ďalšie kroky a poskytovať ďalšie dôkazy predsedovi Komisie Barrosovi a pravdepodobne aj ďalším eurokomisárom, či členským štátom, že kohézna politika ostáva jednou z veľmi dôležití politík aj po roku 2013 a zároveň, že cieľ konkurencieschopnosť a zamestnanosť je jedným z najlepších nástrojov na naplnenie agendy stratégie Európa 2020 v regiónoch, s pozitívnym dopadom pre celú Európu.“

Ďalšie kroky:

  • 4.-7. októbra: otvorené dni európskych miest a regiónov v Bruseli
  • november 2010: predstavenie 5. kohéznej správy