Budúcnosť kohéznej politiky vyvoláva napätie v EÚ

Vlády rozdeľuje najmä otázka budúcnosti Európskeho sociálneho fondu (ESF), ktorý prerozdeľuje prostriedky z EÚ za cieľom podpory zamestnanosti v regiónoch. Kvôli súčasnej hospodárskej kríze dosiahla miera nezamestnanosti najvyššie čísla za posledné roky. Niektorí z najväčších prispievateľov do fondu, teda najmä veľké členské štáty, preto teraz žiadajú určitú formu renacionalizácie týchto prostriedkov v nasledujúcom sedemročnom finančnom období rokov 2014 až 2020.

O tomto nápade sa v kruhoch EÚ diskutuje už niekoľko mesiacov. Zatiaľ sa však na stôl nedostali žiadne konkrétne návrhy. Možnosť zmeny využívania týchto kľúčových finančných zdrojov si však vyslúžila veľkú kritiku z členských štátov vo východnej Európe, ktorí patria medzi hlavných prijímateľov týchto prostriedkov- medzi nimi je aj Slovensko.

Krajiny V4 preto minulý týždeň zaslali predsedovi Európskej komisie José Manuelovi Barrosovi list, v ktorom ho žiadajú, aby Európsky sociálny fond (ESF) ostal súčasťou kohéznej politiky EÚ, informuje nemecký EurActiv.

Varovanie z regiónov

Ich výzva prichádza po tom, čo v júli tohto roku predsedkyňa Združenia európskych regiónov (AER) Michèle Sabban varovala proti zmene využívania ESF. Združenie zoskupuje regióny v 33 štátoch Európy- aj mimo EÚ, pričom práve regionálne úrady sú hlavnými kontrolórmi prostriedkov ESF.

„Nedávno sme sa dozvedeli, že Európska komisia plánuje odstrániť Európsky sociálny fond z područia kohéznej politiky, aby pomocou neho mohla financovať novú stratégiu EÚ pre zamestnanosť,“ píše Sabban v otvorenom liste a dodáva: „AER bude bedlivo dohliadať na túto hrozbu opätovnej nacionalizácie a sektorizácie kohéznej politiky.“

Hovorkyňa AER Francine Huhardeaux včera (23. augusta) pre EurActiv potvrdila, že Združenie európskych regiónov naďalej znepokojuje zámer Bruselu a znovu zopakovala, že „sektorizácia a nacionalizácia fondu je brzdou súdržnosti a efektívnosti celkovej politiky“.

Námietku proti zmene súčasnej kohéznej politiky vzniesla aj bývalá poľská eurokomisárka pre regióny Danuta Hübner.  Tá v súčasnosti predsedá výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj. Hübner pritom už v júli varovala pred „oddelením Európskeho sociálneho fondu z kohéznej politiky“. Podľa nej by to mohlo znížiť pridanú hodnotu fondu.

Komisia upokojuje debatu

„V súčasnosti nemáme v úmysle vyčleniť Európsky sociálny fond,“ povedal včera v Bruseli hovorca Komisie Olivier Bailly. Priznal však, že „sú tu úvahy o štruktúre rozpočtu na rok 2013 a ďalej.“

Eurokomisár pre sociálne záležitosti a zamestnanosť László Andor už vo svojom prejave v júni povedal, že ESF „bude musieť prejsť zmenou a prispôsobiť sa.“ Zároveň dodal, že „budúci Európsky sociálny fond by sa mal vo všetkých členských štátoch spájať so stratégiou Európa 2020 a príslušnými pravidlami. To zvýši relevantnosť fondu ako nástroja politiky.“ Otvoril tým debatu, či by mal byť fond súčasťou kohéznej politiky alebo by sa mal vyčleniť.

Andorov hovorca však pre EurActiv povedal, že „neexistujú plány na odstránenie ESF z kohéznej politiky“ a následne podčiarkol potrebu zefektívniť zameranie fondu, ktorý by mal byť viac „napojený“ na všeobecné priority EÚ.

Komisia zaháji oficiálnu diskusiu v tejto oblasti už v nasledujúcich týždňoch.