Bulhari a Rumuni plytvajú eurofondmi

Pozadie

Správu Európskeho dvora audítorov 20. júna 2006 predstavil jeden z jeho členov Maarten Engwirda. Správa prináša kritické zhodnotenie využívania bruselských prostriedkov z fondu Phare v nádejných budúcich členských krajinách EÚ Bulharsku a Rumunsku.

Fondy Phare prideľuje Európska komisia kandidátskym krajinám s cieľom pripraviť ich štátnu správu na vstup, ako aj zvýšiť konkurencieschopnosť budúcich členov. Audit Európskeho dvora, ktorý pokrýva projekty za roky 2000 – 2004, však zistil, že veľká časť prostriedkov z 511 miliónov eur, určených pre Bulharsko a 1,4 miliardy eur pre Rumunsko, končí v čiernej diere. Odhalenie nakladania s prostriedkami Phare prišlo po tom, čo sa v apríli zistilo, že peniaze z programu rozvoja post-sovietskeho regiónu – TACIS, na ktorý Komisia vyčlenila 450 miliónov eur ročne, boli rovnako premrhané na zlé projekty.

Otázky

Správa vymenúva niekoľko nefungujúcich, nedokončených a v niektorých prípadoch zjavne nepoužiteľných investícií, napríklad most spájajúci Rumunsko s Moldavskom v hodnote 3,1 milióna eur, ktorý bol dokončený v decembri 2004, no na moldavskej strane chýba príjazdová cesta. Komisia poznamenala, že moldavská cesta bola medzitým dokončená.

Bulharský úrad štátneho žalobcu dostal počítačový systém za 1,8 milióna eur, no 37 pracovných staníc sa vôbec nepoužíva a stojí v samostatnej miestnosti, a čo bulharskej pohraničnej polícii sa akosi nechce používať džípy z eurofondov s náhonom na všetky štyri kolesá.

„Typickým dopravným prostriedkom pohraničnej polície je vozidlo ruskej proveniencie, ktoré stojí tretinu ceny vozidiel, zakúpených z prostriedkov Phare, a s lacnejšími náhradnými dielmi,“ uvádza sa v správe.

V rumunskej rekreačnej a turistickej oblasti sa zas našiel „ohyzdný, prázdny bazén veľkosti olympijského štadiónu,“ a novovybudované azylové centrum, ktoré je priemerne zaplnené na 7,6%.

Pozície

„V čase auditu boli prostriedky vo viac ako polovici kontrolovaných investičných projektov sčasti alebo úplne použité na iné účely, než zámer,“ vyhlásil Maarten Engwirda. „Výstupy a výsledky významne zaostávali za plánmi, niekedy až o dva roky,“ dodal. Dvor audítorov vo svojom stanovisku uviedol, že „kritizuje“ Komisiu za „celkové riadenie investičných projektov“.

Audítori okrem iného odhalili, že Brusel „precenil riadiace schopnosti verejných činiteľov v Bulharsku a Rumunsku a často schválil príliš ambiciózne ciele a lehoty“.

Hovorkyňa Komisie v reakcii na správu uviedla, že „Komisia už uviedla do poriadku viacero záležitostí, uvedených v správe,“ a dodala, že „väčšina“ nedokončených projektov bola medzitým dokončená, pretože Bukurešť a Sofia zvýšili svoje administratívne kapacity.

„Je dôležité zdôrazniť, že správa neuvádza žiadne prípady podvodu,“ vyhlásila hovorkyňa. „To je znakom, že verejným činiteľom [v Rumunsku a Bulharsku] sa veľmi efektívne podarilo predísť podvodom.“

Maarten Engwirda však varoval, že kontrola nezrovnalostí vynakladania prostriedkov Phare zo strany Komisie bude minulosťou, len čo Sofia a Bukurešť vstúpia do Únie a získajú právo čerpať zo štrukturálnych fondov bez dohľadu Bruselu. „Musia zlepšiť svoje vlastné kapacity a kontrolu tak, aby sa nevyskytovali žiadne nezrovnalosti,“ vyhlásil.

Nasledujúce kroky

Členovia Dvora audítorov sa pochvalne vyjadrili o myšlienke Komisie dočasne vylúčiť Rumunsko a Bulharsko z eurofondov, kým ich štátna správa nebude pripravená túto úlohu zvládnuť.

Rumunskí a Bulharskí diplomati však tvrdia, že ich krajiny „robia, či je v ich silách“, aby boli pripravené na čerpanie európskych peňazí po vstupe, a očakávajú, že Komisia vo svojej hodnotiacej správe na jeseň 2006 odporučí dodržanie plánovaného dátumu vstupu v januári 2007.