Bumerang problémov pri eurofondoch

Euro na magnete, Flickr: Mario's Planet (CC)

Pozadie

Po takmer 12 mesačnom maratóne schvaľovania 11,5 miliárd eur rozdelených cez 11 operačných programov Národného strategického referenčného rámca (NSRR), 7 programov územnej spolupráce a definitívnej zelenej od Európskej komisie dvojici programov pre vidiek a rybolov rozvírili trochu ospalé vody eurofondov hneď tri udalosti.

Skutočnou novinkou je otvorenie desiatky opatrení za viac ako 2,2 mld. eur na projekty z Operačného programu Životné prostredie (18. január 2008) a Regionálneho operačného programu (21. január 2008), o ktorých sa dočítate viac v sekcii Regionálny rozvoj a Aktuálne výzvy. Nevyčerpané zdroje z programu financovaného Európskym fondom sociálneho rozvoja z rokov 2004-2006 (Jednotný programový dokument Bratislava Cieľ 3) a politické diskusie medzi vládnymi stranami o hlavné slovo pri koordinovaní eurofondov (po vládou schválenom návrhu novely zákona o kontrole v štátnej správe) skutočnými novinkami nie sú. Skôr pripmínajú bumerang, alebo lepšie povedané kométu. Objavujú sa v pravidelných intervaloch od leta 2006. 

Otázky

 • JPD Bratislava Cieľ 3 – opakujúci sa problém: milióny späť do Bruselu

Problémové čerpanie v programe JPD Bratislava Cieľ 3 (JPD BA 3), ktorý má pod palcom ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) za sekundovania rezortu školstva skutočne nie je nič nové pod slnkom. Postupné uzatváranie kohútikov zo starého programového obdobia už vlani o tomto čase odhalilo problémy. Slovensko do rozpočtu EÚ vrátilo okolo 105 miliónov korún z alokácie za rok 2004. Najväčší podiel na prvej vratke šiel na vrub bratislavskému programu (peniaze z 2004 museli byť dočerpané podľa pravidla n+2 = rok alokácie + 2, obdobne aj roky 2005 a 2006).

Opozícia a koalícia si nedostatočné čerpanie prostriedkov ESF z programu JPD BA 3 pravidelne pohadzujú ako horúci zemiak. Opozícia to podľa súčasných vládnych strán v minulosti zle nastavila a koalícia ratuje, čo sa dá. Kontra od terajších opozičných strán znie, že “koalícia má dlhodobý problém na sekcii ESF”, nedokáže ho vyriešiť a vinu nesie ministerka práce Viera Tomanová (SMER-SD) a zlá politika rezortu v rámci ľudských zdrojov.

15. januára 2008 upozornil opozičný parlamentný poslanec NRSR Štefan Kužma (SDKÚ – DS a bývalý štátny tajomník ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja), že ministerka Viera Tomanová (SMER-SD) si neporadila s “vážnym problémom” na agende Európskeho sociálneho fondu, na ktorý ju upozorňovali politici opozície už pred rokom. Výsledok na konci roka (2007) dal SDKÚ-DS “bohužiaľ za pravdu. Slovensko nenávratne príde v programe JPD Bratislava Cieľ 3, za ktorý zodpovedá ministerstvo práce o 6,8 mil. eur (podľa kurzu NBS k 15/1/2007 asi 226,3 mil. korún). Zároveň vyzval ministerku urobiť také opatrenia, aby sa situácia o rok neopakovala a Slovensko neprišlo znovu o stovky miliónov korún. Pod tieto nelichotivé výsledky sa podľa Kužmu podpísala aj veľká obmena ľudí, ktorí túto agendu na rezorte v minulosti mali na starosti.

Štátny tajomník rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Sika (ĽS-HZDS) podľa agentúry SITA (16. január 2008) uvádza ako dôvod nevyčerpania alokovanej sumy vysokú miesru spolufinancovania zo strany žiadateľov (až 50 %) a zle nastavený systém v minulosti. Dobiehajúci program riešil podobným prístupom aktívnu politiku trhu práce v Bratislave i v regiónoch, kde je reálne však odlšiná situácia. Peňazí na rok 2005 (takmer 15 mil. eur) bolo priveľa na to, aby sa v Bratislave dali vyčerpať. Zároveň dodal, že výrazný odlev pracovníkov z ministerstva nenastal, ako uvádza SDKÚ-DS.

Povinná miera spolufinancovania v prípade verejného sektora bola aj pri projektoch JPD BA 3 0%, nakoľko k 50% prípsevku ESF doplatil ďalších 50% štátny rozpočet. V prípade samospráv bolo spolufinancovanie vo výške 5%, štát prispel 45%. Polovicu nákladov na projekt musel znášať cez schémy pomoci a schémy de minimis len súkromný sektor.

Analýzy MVRR z leta 2007 (dokument Návrh opatrení a postupnosť krokov na zabezpečenie čerpania finančných prostriedkov záväzku 2005 v zmysle pravidla n+2 v rámci JPD Cieľ 2, JPD Cieľ 3 A INTERREG IIIA SR/Rakúsko, 15/08/2007) kalkulovali na základe prepočtov podľa prvých piatich mesiacov roku 2007 v pesimistických variantoch s prepadnutím 347 – 362 mil. korún. Za veľmi kritickú označila správa počty úradníkov a finančných manažérov ESF. 6,8 milióna eur je teda suma niekde v strede medzi optimistickým variantom a stredným pesimistickým odhadom. 

Zaostávanie programu JPD BA 3 je zrejme aj z porovnania s ostatnými programami rokov 2004-2006. V čerpaní dosahuje tento program sotva polovicu oproti väčšine “neproblémových programov” a nižšie percento je napríklad aj v zazmluvňovaní prostriedkov (k 31/12/2007 má zazmluvnených len 81,2% disponibilných zdrojov).

MPSVaR čelilo v minulosti ostrej kritike komisára Vladimíra Špidlu a hrozbám zastavenia platieb. Prvé nápravné opatrenia na sekcii ESF robila aj exministerka Iveta Radičová (SDKÚ-DS). Medzi správne opatrenia súčasnej šéfky rezortu V. Tomanovej patril určite príchod skúsených a uznávaných odborníkov z rezortu financií pod vedením Márie Kompišovej (generálna riaditeľka Sekcie ESF MPSVR do 31. decembra 2007).

 • Najvyšší koordinátor nad eurofondami: MVRR M. Janušeka alebo úrad vicepremiéra D. Čaploviča?

9. januára 2008 posunula vláda parlamentu ako “schválený” návrh novely zákona o kontrole v štátnej správe z dielne podpredsedu vlády Dušana Čaploviča (SMER-SD). Ak by ho v navrhovanom znení schválila aj Národná rada SR, tak od mája 2008 sa úrad vlády dostane ku kompetenciám „kontroly využívania a efektívnosti prostriedkov štátneho rozpočtu určených na plnenie úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a na účely ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev vykonáva kontrolu  procesu poskytovania a  využívania prostriedkov Európskych spoločenstiev.“

Pri plnení týchto úloh mu budú ministerstvá, právnické a fyzické osoby, ktorým boli poskytnuté verejné prostriedky vrátane prostriedkov Európskych spoločenstiev „povinné poskytovať súčinnosť.“ Pod „efektívnosťou štátnej správy“ rozumie zákon „efektívnosť poskytovania a využívania prostriedkov verejnej správy a prostriedkov Európskych spoločenstiev.“

 • Proces poskytovania eurofonodov sú činnosti všetkých rezortov a nimi poverených agentúr – výzvy, hodnotenie, podpisovanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi.
 • Využívanie eurofondov je zas realizácia samotných projektov, verejné obstarávania, monitorovacie správy a kontrola.

Takáto  formulácia zákona do veľkej miery zakladá subordináciu  rezortov kontrole úradu vlády, vrátane MVRR, ktoré je centrálnym koordinačným orgánom (CKO) pre roky 2007-2013. Médiá v tomto smere informovali, že strany R. Fica a V. Mečiara sa dohodli, že kompetencie riadenia eurofondov by mohli prejsť na Úrad vlády SR. SNS s tým nesúhlasí.

Kompetencie okolo kontrolovania nakladania s eurofondami má na starosti u nás aj Najvyšší kontrolný úrad, poskytovateľ dotácie a nekalé machinácie dozoruje OLAF Európskej únie.

 • Okrem kncepcie riadenia chýba aj platná legislatíva

MVRR pripravuje podľa informácií EurActiv.sk novú koncepciu riadenia eurofondov. Posledne platná je z leta 2007. No v parlamente je v legilslatívnom procese ešte dvojica dôležitých zákonných úprav zasahujúcich do tejto oblasti. Vládny návrh zákona o pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (od 28/09/2007) a návrh Zákona o podpore regionálneho rozvoja (od 12/12/2007).

Zatiaľ len prvý z návrhov prešiel I. čítaním v parlamentných výboroch, ktoré ho mali na stole vlani v novembri. Ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie pre neuznášaniaschopnosť a výbor pre vzdelanie, mládež, vedu a šport neprerokoval návrh, keďže sa mu nepozdávala prítomnosť premiérovho poradcu pre regionálny rozvoj Štefana Adamca, ktorého tam poslala vláda zákon odôvodňovať. Ďalšie výbory – pre financie, rozpočet a menu, pre hospodársku politiku, pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a výbor pre verejnú  správu a regionálny rozvoj) s vládnym návrhom zákona súhlasili  a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Pozície

Poslanec NRSR Štefan Kužma (SDKÚ-DS) uviedol, že ministerka Tomanová pripravila Slovensko takmer o 200 mil a dodáva, že na problém ešte vlani na jar upozornili, že “hrozí prepad stoviek miliónov korún”, na čo podľa Kužmu ministerstvo reagovalo podráždene s tvrdením, že SDKÚ-DS robí závery na základe neoverených informácií. “Výsledok na konci roka nám bohužiaľ dal za pravdu. Slovensko nenávratne príde v programe JPD BA Cieľ 3, za ktorý zodpovedá ministerstvo práce o 6,8 mil. eur”, uvádza v stanovisku poslanec. “Preto vopred odmietame výhovorky pani ministerky na adresu bývalej vlády, pretože za rok 2006, kedy na ministerstve ešte pôsobili odborníci bývalej vlády, boli prostriedky z eurofondov vyčerpané na 100 %. Rok a pol je dostatočne dlhá doba na to prestať sa vyhovárať a zodpovedať sa za svoju činnosť vo funkcii.”

Na tlačovej besede MPSVR informoval štátny tajomník  Peter Sika (ĽS-HZDS), že z medializovaných 6,8 mil. eur pripadá za rezort MPSVaR 5,4 mil, ostatok je alokácia z MŠ SR (implementovalo časť opatrení programu). Podľa Siku na sumu, ktorá “mala byť vyčerpaná do konca roka 2006, bolo „spotrebovaných  reálne 36 mesiacov” (1.1.2004-31.12.2006), t.j. 3 roky a na vyčerpanie sumy, ktorá mala byť vyčerpaná k 31.12.2007, zostalo iba 12 mesiacov (1.1. -31.12. 2007), t.j. 1 rok, pričom je nutné podotknúť, že suma, ktorú bolo nutné vyčerpať k 31.12.2006 bola výrazne nižšia ako suma, ktorú bolo nutné vyčerpať k 31.12.2007. A podľa politika ĽS-HZDS pri čerpaní záväzku roku 2005 výrazne chýbal čas, ktorý bol použitý na čerpanie najnižšieho záväzku roku 2004, ktorého čerpanie bolo natiahnuté až na neúnosnú dobu troch rokov.

Podľa infomrácií na oficiálnej stránke ESF/ MPSVaR však prvá výzva vyhlásená až 20. mája 2004 a nábor projektových zámerov trval do 2. júla 2004. Pri predpísaných štandardných 90 dňoch od uzavretia výzvy po vyhodnotenie by prvé projekty mohli byť vyhodnotené po 2. októbri 2004 a prvé zmluvy tak podpísané až v 4. kvartáli 2004. Ako príklad možno uviesť jeden z prvých podporených projektov prvej výzvy JPD3 – 2004/2.1/01  Program ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzity realizovaný od 1. decembra 2004 do 31. decembera 2006.  

P. Sika dodáva, že “Jednotný programový dokument NUTS II,  Bratislava Cieľ 3 (JPD Cieľ3) bol nastavovaný  v rokoch 2003, resp. 2004, teda za predchádzajúcej vlády”. Vzhľadom na výrazne inú situáciu stavu zamestnanosti v regióne pre tento program (Bratislavský kraj) a ostatných regiónov sa v praxi ukázala ako chyba nastaviť veľké národné projekty v rámci Bratislavského kraja prioritne na aktivity vo vzťahu k nezamestnanosti. Bratislavský kraj vzhľadom na svoju nízku mieru nezamestnanosti a svoju špecifickosť ako najprogresívnejší región SR je regiónom, ktorý má iné potreby pre rozvoj ľudských zdrojov, uvádza Sika a dodáva, že pri medziročnom porovnaní čerpania pre tento program za MPSVR SR bolo čerpanie v roku 2007 o 21,6 mil SKK vyššie ako v roku 2006.

Rezorty v návrhu zákona o kontrole štátnej správe v znení neskorších predpisov počas pripomienkového konania skritizovali a upozorňovali hlavne na aspekty kontroly financií. Viaceré ministerstvá poukázali na to, že kontrolu využívania verejných zdrojov má kompetenčne pod sebou rezort financií a vykonáva ho Správa finančnej kontroly. V pripomienkach MVRR sa nepíše o námietke voči kontrole procesov prideľovania eurofondov.

Podľa správy agentúry SITA (18. január 2008) nie sú medzi premiérom Robertom Ficom a predsedom SNS Jánom Slotom žiadne sporné veci. O kompetenciách pri koordinácii eurofondov panuje dohoda a pred schôdzou parlamentu ostáva doriešiť výhrady predsedu ĽS-HZDS Vladimíra Mečiara k niektorým návrhom zákonov.

Denník Pravda 16. januára 2008 citoval premiéra Roberta Fica (SMER-SD), že postup o kontrole nad európskymi peniazmi bude ešte predmetom rokovania predsedov politických strán.

Prechod kompetencií pri spravovaní eurofondov z ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na úrad vlády by bol podľa ministra Mariana Januška (SNS) hrôzou a nezodpovedným riešením. “To by bol hazard s eurofondami, veľká spiatočka,” vyhlásil 10. januára 2008 podľa agentúry SITA a servra HNonline.sk M. Janušek na tlačovej besede SNS. Podľa ministra by sa totiž museli otvoriť rokovania s Európskou komisiou, operačné programy i národný strategický referenčný rámec. Prvá podpredsedníčka SNS Anna Belousovová zdôraznila, že pravidlá hry boli nastavené pri tvorbe koalície, pričom SNS dostala ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja aj s istými kompetenciami. “Nie je korektné ich meniť v priebehu hry. Určite sa budeme o tom baviť na koaličnej rade,” povedala Belousovová.

Vicepremiér Čaplovič (SMER-SD) chce do procesu vniesť poriadok a „vo vážnych veciach nebude s Európskou komisiu rokovať ministerstvo výstavby, ale vláda,” cituje Čaploviča Pravda a protesty ministra výstavby Janušeka vychádzajú z toho, že si návrh zle prečítali.

Aktuálny vývoj a ďalšie kroky:

 • 3. december 2007: EK schválila posledný z 11 operačných programov. NSRR schválila ešte v polovici augusta 2007
 • 21. decembra 2007: Spustil prvé výzvy z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia Fond sociálneho rozvoja. Avšak do prvej polovice februára ešte nábor projektov neprebieha.
 • 18. január 2008: Ministerstvo životného prostredia (J. Izák/SNS)  spustilo výzvy vo všetkých prioritných osiach Operačného programu Životné prostredie
 • 21. januára 2008: MVRR (M. Janušek/SNS) vyhlásilo pilotnú výzvu v rámci ROP určenú na infraštruktúru vzdelávania. 4. februára 2008 sa začne povinná elektronická registrácia žiadateľov.
 • 11. februára 2008: umožní MVRR predložiť prvé europrojekty iba zaregistrovaným žiadateľom z verejného sektora
 • február 2008: Ohlasuje prvé výzvy aj ministerstvo školstva (P. Mikolaj/SNS)
 • 1. mája 2008: navrhuje sa účinnosť novely zákona o kontrole v štátnej správe