Centrom prerozdeľovania eurofondov by mal ostať Brusel

foto: predseda EK José Manuel Barroso, zdroj: TASR/AP

Napriek potrebe dosiahnuť určité zlepšenia má Európska komisia „pridanú hodnotu“, ktorá jednotlivým vládam chýba pri rozdeľovaní eurofondov, uviedli experti na podujatí Otvorené dni európskeho týždňa regiónov a miest, ktoré organizuje Komisia.

Na diskusii, ktorá sa zaoberala aj otázkou, či by mali bohatšie regióny Únie naďalej dostávať prostriedky z fondov EÚ v období rokov 2014 až 2020, sa analytici zhodli, že prenechať túto záležitosť orgánom na národnej úrovni nie je riešenie.

Budúci týždeň sa má pritom začať diskusia o novom rozpočte Únie po roku 2013. Mnoho otázok však ostáva nedoriešených, vrátane tej, či sa regionálnej politike podarí zachovať si svoj súčasný podiel. Druhou otázkou je, či bude táto politika slúžiť ako jeden z hlavných nástrojov na dosahovanie cieľov vytýčených v stratégii Európa 2020. Napokon ostáva stále neznámou, kto bude v konečnom dôsledku distribuovať tieto prostriedky na dosahovanie určených cieľov.

Panelisti sa zhodli, že začiatok diskusie o rozpočte a následne úloha a rozsah budúcej regionálnej politiky by sa mali odvíjať práve od stratégie Európa 2020, ktorú lídri EÚ schválili toto leto.

Národné vlády- nedostatočná dôvera?

Šéf think- tanku European Policy Centre (EPC) v Bruseli Hans Marten spochybnil správnosť rozhodnutia zveriť kontrolu nad eurofondami jednotlivým vládam členských štátov vzhľadom na ich nedávny neúspech pri využívaní stimulov na podporu dopytu v snahe podporiť schválené ciele EÚ v oblasti zeleného rastu a inovácií.

Vlády však namiesto toho minuli prostriedky na to, aby ľudí udržali na tradičných pracovných miestach v odvetviach ako automobilový priemysel, uvádza Marten. Podľa neho sa im preto nedá veriť, že by použili peňažné zdroje z eurofondov na naplnenie cieľov stratégie Európa 2020.

Profesor na London School of Economics (LSE) Iain Berg povedal, že v oblasti kohéznej politiky existujú v súčasnosti dva navzájom si konkurujúce plány: podporiť menej bohaté regióny na jednej strane a cieľ dosiahnuť konkurencieschopnosť a rast, ktoré sú v súčasnosti zapracované do ozdravných balíčkov EÚ.

„Ak je Európa 2020 tým hlavným cieľom, je kohézna politika tým nástrojom ako ho dosiahnuť alebo by mala byť táto politika užšie zameraná a zameriavať sa na solidaritu a redistribúciu bohatstva?“ pýta sa Begg.

V posledných mesiacoch sa mnoho expertov vyjadrilo, že prostriedky z EÚ by sa mali nasmerovať viac do takzvaných sektorálnych fondov v oblastiach ako sú výskum, inovácie, biotechnológie, či zelená energetika než aby sa používali vo svojej tradičnej forme a na tradičné ciele.

Bývalý zástupca riaditeľa generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku (DG Regio) v rámci Komisie Jean- Charles Leygues ale povedal, že kohézna politika je navrhnutá tak, aby financovala veci, ktoré trh samotný nemôže poskytnúť. „Napraví tieto nedostatky trh obohatený o sektorálne politiky? Nie,“ hovorí Leygues.

Súčasný riaditeľ DG Regio sa domnieva, že regionálna politika by mala mať schopnosť pôsobiť a prinášať výsledky na oboch frontoch. „Mám pocit, že zachováme existujúce nástroje kohéznej politiky,“ uviedol. Dodal však, že tieto bude v nasledujúcich rokoch pozmeniť.

Nezhoda v otázke, či majú mať bohatšie regióny podporu z eurofondov

Odborníci sa na diskusii v Bruseli nezhodli na jednej z oblastí diskusie- a to, či by bohatšie regióny Únie mali aj naďalej dostávať prostriedky z eurofondov po roku 2013. Simon Tilford z britského think- tanku Centre for European Reform je v tejto záležitosti skeptický. „Národnú regionálnu politiku je potrebné znova premyslieť,“ povedal a dodal: „Nevidím dôvod na to, aby chudobné krajiny prišli o potrebné financie keďže sa bohatým krajinám nepodarilo prerozdeliť bohatstvo na ich vlastnom území.“

Ahner mu ale protirečí a dodáva, že existuje „nesmierne množstvo dôkazov o tom, že je pridaná hodnota“ v tom keď aj bohatšie regióny dostávajú nejaké prostriedky a efektívne ich využívajú.