Čerpanie eurofondov opäť ohrozené

Krátka správa

V minulom týždni sa ukončilo pripomienkové konania pre viacero operačných programov (OP). Ide o programové dokumenty, ktoré vytvoria zásadné rámce pre využívanie štrukturálnych fondov Európskej únie v rokoch 2007 – 2013. Zle pripravené OP už za vlády Mikuláša Dzurindu narobili veľa problémov a spôsobili, že časť prostriedkov sa minule neefektívne. Preto ich „písaniu“ treba venovať mimoriadnu pozornosť. Jednotlivé ministerstvá zverejnili návrhy na svojich internetových stránkach v rámci tzv. skráteného pripomienkového konania. Približne desať dní mohli na zaslanie pripomienok využiť aj jednotlivci, firmy a ich asociácie, i občianske združenia.

Pripomienky v týchto chvíľach intenzívne spracúvajú a vyhodnocujú zodpovední úradníci. Zdá sa, že sa poriadne zapotia, lebo vláda sa chce návrhmi OP zaoberať už začiatkom decembra. Spracované by teda mali byť do konca tohto týždňa. Pritom práve úradníci, presnejšie ich nedostatok, sa väčšine odborníkov z mimovládneho sektora zdá byť kľúčovým problémom čerpanie tzv. eurofondov.

Na nedostatočné „administratívne kapacity“ nás Európska komisia (EK) upozorňovala už v minulosti. Nedávno nám európsky komisár Vladimír Špidla práve z tohto dôvodu pohrozil dokonca zastavením financovania z Európskeho sociálneho fondu. Ukazuje sa však, že tento problém pretrváva a nezdá sa, že by vláda a ministerstvá robili dosť pre to, aby ho odstránili. Naopak, premiér cez víkend na predvolebných zhromaždeniach opäť potvrdil úmysel v krátkom čase znížiť počet úradníkov na ministerstvách o 20 percent. Kto sa však potom bude venovať eurofondom, pýtajú sa mnohí.

Výkonný riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Milan Ištván napríklad upozorňuje, že v rámci OP Informačná spoločnosť máme z EÚ dostať takmer miliardu eur a ďalšie peniaze pôjdu zo štátneho rozpočtu: „Dnes má sekcia informatizácie spoločnosti na ministerstve dopravy 22 plne vyťažených ľudí, ktorí sa venujú rezortným problémom, komunitárnym programom EÚ, zvyšovaniu digitálnej gramotnosti vo verejnej správe, určovaniu technických štandardov v zmysel zákona a pod. Neviem si predstaviť, že by ktokoľvek z nich mal administrovať čerpanie tej miliardy.“

M. Ištván upozorňuje, že doteraz – aj s tými problémami, o ktorých sa veľa písalo a hovorilo – pripadal na ministerstvách približne jeden úradník na milión eur. „Sekcia informatizácie má až 25 systemizovaných miest, ale nedokáže ich naplniť kvalifikovanými ľuďmi už niekoľko rokov. Neviem si predstaviť, ako by sa mohli rozšíriť povedzme o ďalších 25 kvalitných ľudí v priebehu pár mesiacov,“ varuje výkonný riaditeľ PPP.

Pri schvaľovaní operačných programov by sa však vláda mala seriózne zaoberať aj týmto alarmujúcim stavom, lebo jeho podcenenie ohrozí čerpanie eurofondov. Konečné rozhodnutie o OP je na EK, ktorá do nich môže záväzne pre Slovensko zapracovať aj z tzv. ex ante hodnotenia. Ide o obdobu oponentského posudku, ktorý ku každému programu vypracuje mimovládna inštitúcia (zväčša poradenská firma).