Česká euromafia?

eú, ústava

 

Krátka správa: 

Polícia ČR zatkla tri osoby, ktoré sú podozrivé z nelegálneho získavania dotácií EÚ a tiež vydierania. Ide o bývalého vysokopostaveného úradníka na Úrade vlády ČR (zapleteného aj do kauzy úplatkov okolo Unipetrolu) počas funkčného obdobia predošlých premiérov Grossa a Paroubka, starostu obce na Třebíčsku a euroúradníka Ministerstva pôdohospodárstva ČR. Tieto osoby mali v rámci jedného investičného projektu zameraného na cestovný ruch na Třebíčsku zneužiť nadhocovaním stavebných prác asi 30 miliónov českých korún z eurofondov. Česká tlač informovala aj o tom, že medzi týmito osobami existoval plán na likvidáciu riaditeľa Útvaru pre odhaľovane organizovaného zločinu Polície ČR. Rezortný minister pre miestny rozvoj (v SR Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja), Petr Gandalovič, reagoval na vzniknutú situáciu dočasným pozastavením vyplácania finančných prostriedkov a nariadil hĺbkovú kontrolu tohto a ďalších projektov, ktoré boli pre cestovný ruch schválené a hodnotené v rovnakom období ako projekt obce Budišov. Zároveň minister nariadil audit v Centre pre regionálny rozvoj a žiada, aby sa kontrola uskutočnila aj na ďalších ministerstvách.

Gandalovič situáciu komentoval: „Potvrdzuje sa tak bohužiaľ fakt, na ktorý sme dlhodobo upozorňovali – súčasné nastavenia systému čerpania štrukturálnych fondov je nielen príliš byrokratické a zaťažuje predkladateľov projektu, ale aj svojou neprehľadnosťou a komplikovanosťou poskytuje tento systém priestor pre korupčné správanie a zneužívanie európskych fondov.“ A dodáva:: „Aj preto nastavíme pravidlá čerpania pre nasledujúce obdobie tak, aby boli výrazne jednoduchšie a, transparentnejšie a nedávali priestor pre korupciu. Zároveň sprísnime kontrolné mechanizmy v prideľovaní a využívaní dotácií a zavedieme efektívnejší informačný systém. Urobíme všetko potrebné, aby sme sa podobné prípady v budúcnosti neopakovali.“ Podľa zástupcu Plzeňského hejtmanstva (české samosprávne kraje) by kratšie pozastavenie nemalo ohroziť realizáciu projektov a ani by nemalo ohroziť obce, individuálnych žiadateľov a kraje. Problém môže nastať, ak by však financie boli stopnuté až do decembra. „Mnoho žiadateľov si berie úver na predfinancovanie projektov a čakajú, že sa im peniaze vrátia do konca roka práve z dotácií“, dodáva Vladislav Vílímec, poslanec regionálneho zastupiteľstva Plzeňského kraja.

Tento týždeň reagoval exminister pre miestny rozvoj ČR, Radko Martínek na zmeny vo finančných alokáciách strategického referenčného rámca ČR. Vyslovil svoju obavu, že Česká republika môže prísť až o 50 miliárd českých korún, pokiaľ sa uskutočnia predčasné voľby. Kritizuje financovanie programov v novom programovom období 2007 – 2013. Zásadne nesúhlasí so znižovaním výdavkov na sociálnu oblasť. Je presvedčený, že takýto postup „vyvolá u Európskej komisie odpor a zabrzdí prípravu Česka na ďalšie obdobie“.

Gandalovič kritiku odmieta. „Predčasné voľby v termíne navrhnutom ODS nemôžu žiadnym spôsobom ovplyvniť čerpanie peňazí z fondů Euróspkej únie pre budúce obdobie.“ Tiež zdôraznil, že „je nie je na mieste mať výhrady k čiastočnému presunu prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF), keď je známe, že za predchádzajúcej vlády sa z programov financovaného ESF čerpala len tretina a je úlohou súčasnej vlády, aby ČR neprišla o nevyčerpané prostriedky vo výške niekoľko stomiliónov korún“. Analytik „Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM“, Radomír Špok, pre EurActiv na otázku o riziku predčasných volieb pre eurofondy odpovedal : „Vytvára to určité riziko, ale programové dokumenty sú pripravované úradníkmi štátnej správy. Ale nech je pri moci akákoľvek vláda, otázka čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ by mala predstavovať prioritu.“