Európania cestujú viac a hlavne za slnkom

Autor: arztsamui, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Prieskum Eurobarometer, ktorý Komisia včera (13.2.) zverejnila, ukázal, že v minulom roku trávilo asi 38 % Európanov hlavnú dovolenku v inej krajine EÚ, čo je o 5 % viac než v roku 2012. Vlani iba 42 % ľudí strávilo hlavnú dovolenku v ich vlastnej krajine (pokles o 5 % oproti 2012).

Okrem toho v roku 2013 sa iba pätina (19 %) respondentov rozhodla pre hlavnú dovolenku mimo 28-člennej Únie, čo je pokles o 2 % oproti roku 2012. Približne 70 % opýtaných uviedlo, že strávilo vlani v zahraničí najmenej jednu noc.

Z hľadiska preferencií dovoleniek 46 % Európanov priznalo, že dávajú prednosť slnečným a plážovým destináciám. Prvých päť prázdninových destinácií v EÚ zostalo vlani nezmenených. Aj v minulom roku boli najobľúbenejšími dovolenkovými krajinami pre Európanov Španielsko (15 %), Francúzsko (11 %), Taliansko (10 %), Nemecko (7 %) a Rakúsko (6 %).

Respondenti v Grécku, Chorvátsku, Taliansku a Bulharsku patria medzi dovolenkárov, ktorí najradšej trávia voľný čas v ich vlastnej krajine, zatiaľ čo občania Luxemburska a Belgicka sa ukazujú ako najväčší cestovatelia do iných krajín EÚ.

S bezpečnosťou i kvalitou minuloročnej dovolenky bolo spokojných až 95 % respondentov.

Motor hospodárskeho oživovania

„Ako komisár zodpovedný za cestovný ruch nemôžem skryť svoje nadšenie. Postoje Európanov voči cestovaniu sú spoľahlivým znakom dobrých výkonov v odvetví cestovného ruchu, ktoré aj toho roku bude motorom hospodárskeho oživovania EÚ,“ povedal o výsledkoch Eurobarometra eurokomisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani.

Pozitívny trend potvrdzujú aj štatistiky Eurostatu. V minulom roku sektor cestovného ruchu zaznamenal rekordné čísla. Celkový počet nocí strávených vo všetkých typoch turistických ubytovaní (hotely, penzióny, chatky, kempy a pod.) v EÚ-28 sa vyšplhal na 2,6 miliardy.

Najvyšší medziročný nárast v počte nocí strávených v turistických zariadeniach sa zaznamenal v Grécku (+11,7 %), na Malte a v Lotyšsku, ale aj na Slovensku (+ 5,5 %). Najvýraznejší pokles sa naopak zaznamenal v Taliansku (-4,6 %).

Podľa vyjadrení respondentov v prieskume iba 11 % Európanov zostane v roku 2014 doma a nepôjde na dovolenku vzhľadom k súčasnej ekonomickej situácii. Podiel ľudí, ktorí zamýšľajú ísť na dovolenku  bez zmeny svojich plánov z ekonomických dôvodov sa pohyboval od 75 % v Rakúsku po 10 % v Grécku.

Štyria z desiatich Európanov plánujú stráviť hlavnú dovolenku v ich vlastnej krajine (väčšina ľudí v Grécku, Chorvátsku, Taliansku a Bulharsku). Traja z desiatich ľudí očakáva, že ich hlavná dovolenka bude na území Únie a viac ako štyria z desiatich chcú mať aspoň jednu zo svojich zahraničných tohtoročných ciest v rámci EÚ.

Slovensko

Prieskum ukázal, že vlani cestovalo do zahraničia 60 % Slovákov. Spolu s Francúzmi sme zaznamenali najvýraznejší medziročný pokles (o 11 %). Až 13 % opýtaných zo Slovenska spontánne uviedlo, že necestovali z osobných dôvodov, čo je druhé najvyššie číslo po Bulharoch.

Keď už sa Slováci na dovolenku do zahraničia vybrali, polovica z nich cestovala za slnkom a morom, 32 % uprednostnilo horskú a prírodnú turistiku, 28 % cestovalo za kultúrou alebo v rámci náboženských pútí, 22 % sa zúčastnilo mestských spoznávacích zájazdov. Zo zdravotných dôvodov a v rámci wellness pobytov tak urobilo 21 % opýtaných. Za extrémnym športom vycestovalo 11 % opýtaných a 9 % Slovákov išlo za hranice pre účasť na rôznych festivaloch či športových podujatiach.

Zatiaľ čo, obyvatelia Nórska (46 %), Holandska a Luxemburska trávili predovšetkým dlhé dovolenky (viac ako 13 nocí za sebou), zo Slovenska si takto dlhé dovolenky užilo len 8 % respondentov, čo bolo najmenej po Bulharoch.

Pokiaľ ide o typ dovolenky Slováci, ktorí vycestovali najmenej na 4 noci, mali prvenstvo pokiaľ ide o dovolenky, kde balík neobsahoval all-inclusive služby. Zvolilo si ho až 64 % respondentov v tejto skupine, čo bol zároveň najvyšší medziročný nárast spomedzi všetkých krajín (+ 18 %).

Núdzové číslo 112

Ako ukázal ďalší Eurobarometer zverejnený koncom januára 2014, väčšina Európanov vrátane pravidelných cestujúcich si ešte stále nie je istá, na aké číslo majú zavolať v prípade tiesne. Až 49 % Európanov nevie, že k núdzovým službám sa dovolajú na bezplatnom a nepretržitom čísle 112. Volajúcemu umožňuje hovoriť s operátorom v niekoľkých európskych jazykoch.

Z tohto hľadiska sa ako najohrozenejší podľa Európskej komisie ukazujú obyvatelia Grécka (10 %) a Spojeného kráľovstva (18 %). Naopak najpoučenejší sú Luxemburčania (80 %), Rumuni (71 %), Poliaci a Bulhari (70 %).

Číslo 112 sa navyše používa aj mimo EÚ, napr. vo Švajčiarsku, v Čiernej Hore a Turecku.

(EurActiv/TASR)