Čoskoro začne Európsky týždeň regiónov a miest

zdroj: flickr, autor: ballycroy

Podujatia s podtitulom „Európa 2020: konkurencieschopnosť, spolupráca a súdržnosť pre všetky regióny“ sa bude zameriavať najmä na diskusie o budúcom finančnom rámci pre obdobie rokov 2014 až 2020 a novej stratégii Únie, ktorá má podporiť rast a zamestnanosť v EÚ. Eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn uviedol, že práve „výmena názorov medzi verejnými orgánmi, akademickou obcou a podnikateľskou komunitou Komisii pomôže určiť, akú úlohu môžu európske regióny a mestá zohrávať pri vykonávaní tejto stratégie (Európa 2020).  Dôležité bude takisto zistiť, ako môže politika súdržnosti preniesť ambiciózne ciele stratégie do praktických opatrení“.

Predsedníčka Výboru regiónov Mercedes Bresso dodáva: „Stratégia Európa 2020 potrebuje skutočné politické návrhy, rozpočet, ktorý pokryje jej ambície, a silnú európsku regionálnu politiku. Dosiahnutie tohto cieľa je našou najvyššou prioritou. Najlepším operačným nástrojom, ktorý Európa má na vykonávanie svojich politík, sú štrukturálne fondy. Na to, aby Európa mohla uvoľniť svoj rozvojový potenciál, musí znížiť byrokraciu, vyhnúť sa prístupu „zhora nadol“ a viac dôverovať regiónom a mestám.“

Na podujatí sa celkovo zúčastní viac ako šesťtisíc zástupcov regiónov a miest. Jedným z kľúčových bodov bude aj diskusia o tom, či môžu makroregionálne stratégie ako napríklad Dunajská stratégia zohrávať dôležitú úlohu pri uskutočňovaní politík EÚ. V tomto ohľade sa 5. októbra uskutoční mimoriadna tlačová konferencia o podunajskej oblasti, ktorej sa zúčastní slovenský minister dopravy Ján Figeľ a bulharská námestníčka ministra pre regionálny rozvoj a verejné práce Lilyana Pavlova.

Na Slovensku sa pri príležitosti Európskeho týždňa regiónov a miest uskutočnia podujatia v Prešove, Trenčíne, Nitre a v Bratislave. V poslednom menovanom bude hlavnou témou Súčasná kohézna politika EÚ a jej budúcnosť po roku 2013 s ohľadom na Bratislavský samosprávny kraj.