ČR bude mať osem operačných programov

zdroj sxc.hu

Česká vláda schválila návrh štruktúry budúcich operačných programov pred týždňom. Podobne ako na Slovensku, aj v ČR dochádza k výraznému zoštíhleniu OP. Ich počet klesne z 26 na osem.

Najväčšou novinkou je rušenie regionálnych OP vznik nového spoločného operačného programu – Integrovaného regionálneho operačného programu. Program má za cieľ znižovať regionálne rozdiely a nezamestnanosť, či podporiť konkurencieschopnosť regiónov.

Okrem toho vznikne jeden OP pre hlavné mesto (doteraz boli dva), ďalej „tradičný“ OP pre technickú pomoc a tiež päť tematických operačných programov.

Do tematických programov patria OP Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť, OP Výskum, vývoj a vzdelávanie, OP Doprava, OP Životné prostredie a nakoniec OP Zamestnanosť.

Príprava na nové programové obdobie vrcholí aj v Poľsku, kde sa očakáva schválenie nových operačných programov vládou do konca tohto roka.

Poľsko je v súčasnosti najväčším prijímateľom kohéznej pomoci, navyše bolo v jej čerpaní doteraz efektívnejšie ako Česká republika alebo Slovensko.

Aleksandra Kisielewska z poľského ministerstva pre miestny rozvoj povedala pre EurActiv.cz, že sa predpokladá schválenie 16 operačných programov. Rovnaký počet programov existuje aj dnes.  

Poľská vláda Donalda Tuska však uvažuje o ďalších piatich až šiestich tematických sektoroch. Pravdepodobne sa rozdelí najväčší program v historii EÚ OP Infraštruktúra a Životné prostredie. Samostatného programu sa dočkajú aj témy, ako sú inovácie, doprava, energetická účinnosť alebo digitálna agenda.

Na Slovensku sa počíta s troma tematickými prioritami, ktoré budú pretavené do jednotlivých operačných programov. Bude to základná infraštruktúra, ďalej ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálnu inklúziu a poslednou prioritou bude veda, výskum a inovácie s dôrazom na zelený rast. Operačných programov má byť výrazne menej ako je ich dnes.