Danuta Hübner mieri na náš Východ

hübner, hübnerová

Krátka správa:

Takmer na deň presne po dvoch rokoch navštívi Slovensko eurokomisárka Danuta Hübner, ktorá má na starosti regionálnu politiku a zodpovedá za Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond. Posledne bola jej návšteva spojená s poskytnutím pomoci (5,67 mil. eur) Únie Slovensku z  Fondu solidarity. Tú nám Brusel schválil na prekonanie obrovských škôd po veternej smršti, ktorá sa prehnala Slovenskom v novembri 2004.

Danuta Hübner mieri budúci týždeň – 25. a 26. októbra 2007 na slovenský východ, kde bude hosťom konferencie: „Kohézna politika EÚ a Slovensko“. V príspevku sa chce venovať trendom novej kohéznej politiky v rokoch 2007-2013. Na ďalší deň sa D. Hübner chce oboznámiť s realizovanými projektmi v Košickom samosprávnom kraji. Ako informoval EurActiv hovorca MVRR Miroslav Bátovský, komisárka sa chce venovať hlavne projektom zameraných na rómske obyvateľstvo.

Vo štvrtok podvečer (25. októbra 2007) si nájde komisárka v Košiciach čas aj pre novinárov a oficiálne podpíše už schválenú štvoricu operačných programov (OP) :Doprava, Informatizácia spoločnosti, Regionálny operačný program a Technická pomoc. Do konca októbra by Komisia mala vydať súhlas aj o oboch programoch financovaných z Európskeho sociálneho fondu – OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie.