Do päť rokov bude online ďalších 290 tis. domácností na Slovensku

V rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) sa hovorí až o 290 tis. pripojených domácností na internet cez tzv. široké pásmo (broadband). Ide o súčet cieľov dopytových a národných projektov. V rámci prvej skupiny projektov by malo byť priamo pripojených 107 tis. domácností, nepriamo alebo sekundárne v rámci komerčných aktivít sa očakáva ďalších 183 tis. domácností na Slovensku online.

"Dopytové projekty budú určené pre prístupové širokopásmové siete vrátane príslušných regionálnych sietí, čiže prestupujú do vyššej komunikačnej vrstvy. Národný projekt zase bude riešiť regionálne siete, ale primárne bez budovania prístupových sietí. Avšak očakáva sa, že v týchto klastroch, v týchto spádových obciach, bude záujem o komerčných operátorov, o poskytovanie služieb a tým pádom o vybudovanie prístupovej siete v akejkoľvek forme," vyhlásil na konferencii iDEME Ján Šebo, predseda Fóra pre komunikačné technológie.

Tiež zdôraznil, že dopytové projekty majú za cieľ zvýšenie prístupu k širokopásmového internetu a tým rozvoj a podporu trvalo udržateľného rozvoja infraštruktúry broadbandu. "Predpokladá sa, že v prvej etape by sa malo začať stredným Slovenskom," dodáva.