Dunajská stratégia potrebuje medziregionálne projekty

foto: nedostatok vodných zrážok spôsobil, že na ramenách Dunaja je málo vody, 2005

Cieľom Dunajskej stratégie je rozvinúť „enormný hospodársky potenciál dunajského regiónu“, povedal komisár pre regionálnu politiku ma štvrtej konferencii o regióne okolo najdlhšej rieky EÚ, venovanej stratégii.

Podľa Hahna sa v súčasnosti využíva len 3-6% prepravnej kapacity Dunaja. Zdôraznil tiež, že hoci časť určených fondov už bola minutá zvyšok je k dispozícii až do roku 2013. Vplyv stratégie by bol podľa komisára omnoho väčší, ak by sa tieto peniaze použili na medziregionálne projekty, nie na ad hoc, nekoordinované akcie.

„Ak chceme rýchly úspech, musíme sa rozhodnúť pre jasné zameranie. Ak sa budeme snažiť riešiť všetky navrhnuté veci naraz, nepostúpime“, vyhlásil komisár.

V Bulharsku je stratégia súčasťou politického boja

Bulharský prezident Bojko Borissov na konferencii vyslovil poľutovanie s pomalým tempom rozvoja infraštruktúry na bulharskom úseku Dunaja. Porovnal ho s „pomalými vodami rieky vtekajúcej do Čierneho mora“.

Premiér sa nesnažil byť nijako diplomatický pri hľadaní vinníka – je ním údajne „lenivosť predchádzajúcej vlády“. Chybou bývalého premiéra je napríklad zdržanie v stavbe mosta medzi Vidinom a Calafatom, považovaného za kľúčovú infraštruktúru.

Európsku komisiu pochválil za predĺženie trvania projektu do roku 212, dokončenie mosta je podľa neho pre Bulharsko „strategickým cieľom“.

Slovensko: prioritou je dopravná a strategická infraštruktúra

Za Dunajskú stratégiu sa postavila aj slovenská vláda. Vicepremiér Dušan Čaplovič vidí v stratégii aj symbolický rozmer – spája „dlhodobých členov EÚ, ďalej štáty, ktoré sa členmi EÚ stali len pred niekoľkými rokmi a potenciálne aj budúce členské štáty EÚ“, povedal v rozhovore pre EurActiv.sk.

Slovensko má v stratégii niekoľko prioritných záujmov. V oblasti dopravy je to splavnenie Dunaja v pôvodnom toku, vrátane možnosti vybudovať Transkontinentálny tranzitný terminál, multimodálny dopravný uzol spájajúci niekoľko druhov dopravy. Ďalšou prioritou je podľa Čaploviča rozvoj energetickej infraštruktúry.

Pozície

Komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn objasnil, že regióny v okolí Dunaja mali v rokoch 2007-2013 na rozvoj k dispozícii celom 100 miliárd eur. „Tieto peniaze neležia v banke, ale už teraz „umožňujú vznik mnohých projektov.

„Cieľom makroregionálneho prístupu je nechať dostupné peniaze, aby pre nás pracovali tvrdšie. Ako hovoria v Spojených štátoch, za naše peniaze chceme viac muziky. A môžeme to urobiť tým, že programy prepojíme d cieľmi stratégie, ktoré budú stanovené v našom Akčnom pláne. To je možné aj v súčasnom finančnom období. Potrebná je len politická vôľa, aby boli naše kroky koherentné – a, ako som povedal, efektívne riadenie.“