Dunajská stratégia predčila Hahnove očakávania

foto: eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn, zdroj: TASR/AP

Konferencia bola prvou príležitosťou zhodnotiť implementáciu Dunajskej stratégie, ktorá bola schválená na zasadnutí Európskej rady 24. júna 2011.

„Musím povedať, že sme za posledný rok urobili oveľa viac, ako som predpokladal,“ vyhlásil na konferencii eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn.

Eurokomisár vyzdvihol dva úspechy stratégie. Prvým je, že sa vytvorila pevná platforma pre dlhodobú spoluprácu. „To je veľký krok vpred najmä pre tých, ktorí vedia, aká neistá a roztrieštená bola spolupráca ešte pred dvoma rokmi.“

Druhým úspechom je množstvo konkrétnych projektov, ktoré sa začali realizovať. Hahn vyzdvihol aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry a podnikania.

Na druhej strane eurokomisár kritizoval, že štáty si vyberajú len jednu alebo dve priority, na ktorej pracujú. „Celá podstata stratégie je navrhnúť a implementovať spoločné politiky, ktorých sa zúčastňujú všetci.“

Podľa pozície vlády SR z 30.3.2011 je Slovensko spolukoordinátorom dvoch prioritných oblastí – Obnova a zachovanie kvality vôd a Rozvoj vedomostnej spoločnosti prostredníctvom výskumu, vzdelávania a informačných technológií.

„Kľúčové otázky, ktorým teraz musíme čeliť, sú, ako ďalej prehĺbiť mechanizmy spolupráce a ako integrovať dunajskú dimenziu systematickejšie do politík na regionálnej, národnej a európskej úrovni,“ vyhlásil Hahn a pripomenul dôležitosť budúcoročných rokovaní o Partnerských dohodách a operačných programoch.  

Dunajský región sa rozkladá na území 16 európskych štátov (8 členských štátov EÚ a 6 nečlenských – Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Bulharsko a Rumunsko, resp. Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Ukrajina a Moldavsko).

Nemecká kancelárka Angela Merkelová opísala na konferencii stratégiu ako nový spôsob prekonávania konfliktov a rozdelenia v predchádzajúcom storočí. Taktiež je podľa nej dôležitým impulzom pre celkový socio-ekonomický rozvoj.