Emisie CO2: Mestá chcú byť zelené

Viac ako 350 primátorov európskych miest sa včera podpisom pod Dohovor primátorov zaviazalo implementovať prísnu emisnú politiku – znížiť emisie CO2 do roku 2020 o viac ako 20%.

„Väčšina energie, ktorá sa vyrobí v Európe, sa spotrebuje v mestských oblastiach. Boj proti zmene klímy sa bude musieť odohrať a vyhrať v mestách“, povedal komisár Piebalgs. Komisia predpokladá, že redukcia emisií len o 20% v mestách zúčastnených na procese by malo rovnaký efekt, ako keby sa každý rok zalesnila plocha s rozlohou väčšou ako Maďarsko, či keby z ulíc zmizlo 35 miliónov áut, alebo bolo odstavených 20 uhoľných 50 megawattových elektrární. Ak by sa priemerná cena ropy do roku 2020 pohybovala okolo 50 dolárov za barel, čo je skôr konzervatívny odhad, ušetrilo by sa asi 8 miliárd dolárov ročne.

Každé mesto, ktoré sa k Dohovoru pripojí, musí do roka predložiť energetický akčný plán. Každé dva roky predložia občanom a Komisii správu o pokroku, v prípadne nenapĺňania cieľov môžu byť z Dohovoru vylúčené.

Komisia podporuje iniciatívu technickou pomocou pri príprave akčných plánov a vytvorením kancelárie pre koordináciu a kontakty zúčastnených miest. Bude tiež financovať vytvorenie nástroja pre mobilizáciu pôžičiek EIB pre účastníkov Dohovoru. Plánuje sa aj využitie iných finančných nástrojov.

K Dohovoru sa zatiaľ pripojili mestá z 24 krajín EÚ (mimo Českej republiky, Malty a Slovinska), Švajčiarska, Nórska, Ukrajiny, Chorvátska, Turecka a Bosny a Hercegoviny. Záujem o zapojenie do procesu vyslovili aj mestá z USA, Argentíny a Nového Zélandu. Slovensko zatiaľ zastupuje iba Nitra a Moldava nad Bodvou.