ENAR : Kríza má najväčší dopad na etnické menšiny a imigrantov

zdroj: TASR

Ide o tzv. tieňovú správu o rasizme v Európe v rokoch 2010-2011. Píše sa v nej, že ekonomická kríza spôsobila nárast nezamestnanosti najmä v prípade etnických menšín. Napríklad v Španielsku je najvyššia miera nezamestnanosti (asi 50 %) v radoch imigrantov z Maroka a subsaharských štátov.

V Litve sa zhoršenie ekonomiky najviac podpísalo na skrátení rozpočtu pre antidiskriminačné programy a kampane, keď krajina na tento účel v roku 2010 vyčerpala iba jedno percento z vyhradených prostriedkov v rámci širšieho programu na obdobie 2009 – 2011.

Zároveň však v Európe rastie rasovo motivované násilie a popularita extrémne pravicových strán a hnutí a to najmä vo Veľkej Británii, Dánsku, Maďarsku, Grécku a Poľsku.

Podľa autorov správy čelia najčastejšie rasovým predsudkom ľudia s tmavšou pleťou. Napríklad vo Veľkej Británii je pri osobných prehliadkach pravdepodobnosť, že zastavia černocha 6 krát väčšia ako pri belochovi.

ENAR taktiež uvádza, že hoci členské štáty EÚ previedli do svojej vnútornej legislatívy antidiskriminačné ustanovenia, je iba málo známych prípadov, že by sa národné štáty nimi aj riadili.

Na druhej strane vo viacerých štátoch EÚ dochádza k sprísňovaniu imigračných politík, keď sa členské štáty snažia prijímať prísnejšie pravidlá ako sú tie všeobecne platné vo vnútri EÚ.

„V deň, keď si pripomíname dôležitosť boja proti rasizmu, je znepokojivé vidieť, že rasizmus a diskriminácia stále pretrvávajú vo vnútri Európskej únie. Politici musia prísť s odkazom, že rovnaký prístup k práci, bývaniu a vzdelaniu pre všetkých, je kľúčovým pre vybudovanie prosperujúcej a kohéznej spoločnosti, a o to viac v čase ekonomickej krízy," uviedol predseda ENAR Chibo Onyej a dodal : „Nemôžeme si dovoliť nechať celé časti populácie na druhej koľaji.“

(EurActiv/TASR)