EÚ 2020 potrebuje svoj vlastný rozpočet

zdroj: flickr, autor: Stefania Giannuzzi

Talianska socialistka a prvá žena, ktorá vedie Výbor regiónov je v určitom zmysle v zvláštnej politickej pozícii. Ak sa jej tento týždeň (28. marca) nepodarí vyhrať politický súboj vo voľbách v jej regióne Piedmont, stratí aj svoju pozíciu predsedkyne Výboru pre regióny.

Napriek tomu sa však nezdráha so zapojením sa do niektorých veľkých diskusií v Bruseli. Bresso sa domnieva, že Lisabonskej zmluve sa nepodarilo splniť jej cieľ spraviť z EÚ do roku 2010 „najdynamickejšiu znalostnú ekonomiku“ čiastočne preto, lebo nedostatočne zapojila úrady a predstaviteľov na lokálnej a regionálnej úrovni. Ak má preto EÚ 2020 uspieť tam, kde sa to jej predchodkyni nepodarilo, je potrebné vziať do úvahy lokálnu úroveň, uvádza Bresso. Regióny sú pritom pripravené sa tejto úlohy ujať, povedala a uviedla príklad toho, ako 1200 európskych starostov prisľúbilo svoju pomoc pri boji EÚ s klimatickými zmenami.

Problémom však ostáva otázka zdrojov financovania stratégie. „Diskusia musí túto delikátnu záležitosť objasniť,“ povedala a dodala, že na dosiahnutie cieľov stratégie, najmä na zamestnanosť, vzdelávanie či výskum sa zatiaľ nevyčlenili žiadne špeciálne prostriedky.

Výbor regiónov tak naznačuje, že hoci táto inštitúcia má so stratégiou EÚ 2020 mnoho spoločných cieľov, ide o dva odlišné projekty a nesmie preto dôjsť k ich prílišnému prepletaniu. „Pre stratégiu EÚ 2020 sa musia vytvoriť doplnkové fondy,“ zhrnula Bresso.

Nevyhnutné indikátory

V prípade, že sa Bressovej podarí udržať si svoje kreslo v talianskom Piedmonte a ostane tak aj predsedkyňou Výboru regiónov, bude mu predsedať v čase veľkých zmien.

V súčasnosti napríklad prebieha debata o budúcnosti regionálnej politiky, ktorá sa týka aj programového financovania- to súčasné trvá do roku 2013, no pomaly sa na úrovni Bruselu a na ďalších stupňoch začína hovoriť o budúcom rozpočte.

Bresso sa domnieva, že jednou z kľúčových reforiem, ktorá je potrebná na zefektívnenie nových regionálnych programov je zavedenie jasne definovaných indikátorov a meradiel. Najmä environmentálne indikátory či meradlo „kvality života“ v sociálnej oblasti s prepojením na HDP by mali umožniť „lepšie zhodnotenie dopadu a pokroku regionálnych fondov EÚ“.

Diskusia o týchto záležitostiach sa v nasledujúcich mesiacoch ešte zintenzívnia. Výbor regiónov pripravil správu o budúcnosti regionálnej politiky a bude ju v apríli prejednávať s novým eurokomisárom pre regióny Johannesom Hahnom.

Veľmi dôležitou otázkou ostáva aj to ako veľmi bude regionálna politika spojená s finálnou verziou stratégie EÚ 2020. Niektoré členské štáty lobujú za „renacionalizáciu“ určitých fondov. To je ale niečo, čomu sa Výbor regiónov bytostne bráni, potvrdila predsedkyňa Mercedes Bresso.