EÚ chce spolupracovať s mestami pri urbánnom rozvoji

Súčasťou návrhov politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 je aj podpora strategickej koordinácie mestských politík, ktorej cieľom je zlepšiť udržateľný rozvoj miest a posilniť úlohu miest v hlavnej investičnej politike EÚ. Komisia predstavila svoje návrhy rozvoja miest v októbri minulého roku. Tieto návrhy chce s mestami prediskutovať dnes v Bruseli na Urbanistickom fóre.

Podľa odhadov by sa malo fóra zúčastniť asi 400 účastníkov vrátane starostov veľkých miest EÚ (Amsterdam, Barcelona, Varšava, Lisabon, Sofia, Bratislava, Manchester, Lipsko, Neapol, Lodž, Lille Métropole, Turín a Dunkerque), zástupcov mestských sietí a združení či miest zapojených do rôznych iniciatív v oblasti mestskej politiky EÚ.

Fórum bude rozdelené na tri panely: Európa 2020 a podpora integrovaného rozvoja miest, inovatívne opatrenia pre udržateľný rozvoj miest a posledným panelom sú jednotné teritoriálne investície.  

V mestách žije približne 70 % populácie Únie. Komisia chce, aby sa v čase krízy stali práve mestá motorom ekonomického rastu.

Eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn k podujatiu povedal: „Mestá, ktoré sú hospodárskymi a politickými centrami a domovom takmer 70 % populácie EÚ, predstavujú dôležitý motor rastu v Európe. Kým regionálna politika pomáha regiónom rozvíjať ich individuálne silné stránky, treba najmä využiť plný potenciál miest.  Podujatia ako Urbanistické fórum pomôžu mestám stáť sa plnohodnotnými partnermi pri obnove Európy.“

Medzi návrhmi Komisie je napríklad vyčlenenie minimálne 5 % zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na integrovaný udržateľný rozvoj miest. Ďalším návrhom je vytvorenie jednotnej investičnej stratégie, ktorou sa majú riadiť členské štáty, keď investujú do miest.

Komisia taktiež navrhuje vyčleniť 0,2 % z EFRR na financovanie inovačných opatrení v mestských oblastiach. Nefinančným nástrojom sa má stať tzv. Platforma rozvoja miest. Vybrané mestá môžu prostredníctvom nej komunikovať s Komisiou a poskytovať jej spätnú väzbu k novým politikám rozvoja miest.