EÚ „ignoruje“ Výbor regiónov

foto: hlasovanie vo Výbore regiónov, zdroj: Výbor regiónov

Ten je zároveň predsedom stredopravej skupiny Európskej ľudovej strany (EPP) vo Výbore regiónov. Podľa Schneiderových slov sa inštitúcie EÚ ani „nepokúsili“ aktívne zapojiť výbor, ktorý v Bruseli zastupuje miestne a regionálne úrady. Ich vylúčenie z napĺňania cieľov stratégie Európa 2020 pre rast a zamestnanosť ale spôsobí, že dokument postihne, ak to bude takto pokračovať, rovnaký osud ako jeho predchodkyňu- Lisabonskú stratégiu, uvádza Schneider, ktorý sa zároveň podieľal na písaní správy „Príspevok kohéznej politiky k stratégii Európa 2020“.

Zdá sa však, že ešte nie je všetko stratené: súčasné belgické predsedníctvo oficiálne požiadalo Výbor regiónov o vyjadrenie k stratégii Európa 2020 a rovnako aj ku kohéznej politike. „To nás vnieslo do hry,“ uvádza Schneider.

Podobne ako väčšina regionálnych hráčov, aj predseda EPP vo výbore sa domnieva, že je nevyhnutné, aby si regionálna politika zachovala svoj súčasný podiel na rozpočte EÚ, ktorý predstavuje približne jednu tretinu jeho celkovej sumy. Podľa Schneidera je tento model „nevyhnutnou politikou pre budúcnosť Európy“, ktorý môže prispieť k naplneniu cieľov stratégie Európa 2020. Kohézna politika by sa zároveň mohla stať „základným kameňom“ hospodárskeho oživenia, v ktoré členské štáty dúfajú.

Schneider sa vyjadril, že podľa neho sa rozpočet pre regióny „príliš“ nezmenší, pretože „v čase krízy je potrebný viac ako kedykoľvek predtým a niektoré, hoci nie všetky členské štáty si to uvedomili.“

Napriek tomu je však rozpočet pre regióny podľa neho v skutočnom ohrození z dôvodu, že stratégia Európa 2020 kladie veľký dôraz na výskum a inovácie, a mohlo by sa preto stať, že časť eurofondov sa nasmeruje na tieto ciele. „Myslím, že eurokomisár pre regióny Johannes Hahn vie, o čom hovoríme, ale on nie je Komisia. Je to len jeden komisár,“ dodal Schneider s obavou. Reagoval tiež na príhovor predsedu Komisie José Manuela Barrosa z tohto týždňa, kde Barroso prisľúbil, že kohézna politika sa nebude veľmi meniť, a to slovami: „Nemôže to povedať a potom nezabezpečiť rovnaké financovanie (ako doteraz)“.

Čo sa týka zjednodušenia prístupu k regionálnym fondom EÚ, podľa Schneidera sa podarilo dosiahnuť určitý pokrok v rámci boja proti hospodárskej kríze, ale „nanešťastie nešlo o prelom“ a je preto potrebné zvoliť „fundamentálnejší prístup“ a uskutočniť hlbšie reformy.

Rozhovor s Michaelom Schneiderom v anglickom jazyku si môžete prečítať tu.