EÚ je pripravená pomôcť postihnutým záplavami

„Hlboko ľutujeme skutočnosť, že viacero ľudí už prišlo o život v dôsledku povodní v Rakúsku, Českej republike a Nemecku," uviedol v pondelok komisár EÚ pre regionálnu politiku Johannes Hahn a vyjadril úprimnú sústrasť priateľom a rodinám obetí.

Postihnuté komunity a úrady v troch krajinách – Českej republike, Nemecku a Rakúsku – uistil, že „európska rodina je pripravená pomôcť tam, kde je pomoc najviac potrebná“.

Pripomenul, že po ničivých povodniach v lete 2002 bol zriadený Európsky fond solidarity (EFS) s cieľom pomôcť členským štátom Únie postaviť sa opäť na nohy a zdieľať náklady na obnovu a núdzové operácie.

Krajiny postihnuté prírodnými živlami sú oprávnené požiadať o pomoc z EFS do desiatich týždňov odkedy k udalosti došlo. Pomoc sa aktivuje ak priame škody presiahnu stanovený prah viac ako 0,6 % HND. V prípade Rakúska to znamená viac ako 1,79 miliardy eur, v Českej republike cez 872 miliónov eur a v Nemecku cez 3,67 miliardy eur.

Vlny smerujú na sever a východ

Povodne sužujú Nemecko, Rakúsko a ČR už niekoľko dní. V Prahe bola obmedzená doprava, evakuované a uzavreté niektoré ohrozené časti mesta. Podľa vodohospodárov už ale Vltava v hlavnom meste kulminovala, v najväčšom ohrození stále zostáva sever Čiech, kde hladina Vltavy a Labe naďalej stúpa.

Dramatická situácia bola v noci aj v nemeckom meste Passau, ktoré leží na sútoku troch riek. Hladina Dunaja tam prekročila viac než 100-ročný rekord.

Pred záplavami varujú hydrológovia aj na Slovensku. Vzhľadom na situáciu v nemeckom a rakúskom povodí platí najvyššia výstraha pred povodňami pre okresy, ktorými preteká Dunaj. Na rieke sa už zastavila lodná doprava, začalo sa s výstavbou mobilných protipodvodňových zábran.

Kvapka ku kvapke

Dosiaľ najvyššiu sumu z EFS vyčlenila Komisia na pomoc po minuloročnom zemetrasení v talianskom regióne Emilia-Romagna, a to vo výške 670,2 miliónov eur. Do apríla 2013 bola z EFS schválená pomoc v celkovej výške takmer 3,175 miliardy eur.

Ničivé povodne sú najčastejšou katastrofou, na ktorú fond poskytuje prostriedky. Minulý mesiac Komisia navrhla z Fondu solidarity pomoc vo výške 14,6 miliardy eur pre Slovinsko, Chorvátsko a Rakúsko, ktoré sa majú použiť na odstraňovanie dôsledkov po ničivých záplavách z októbra a novembra 2012. (EurActiv, 10.5.2013)

ČR získala po povodniach v auguste 2002 z Fondu solidarity prostriedky vo výške viac ako 100 miliónov eur, ďalšiu pomoc dostala po povodniach v roku 2010.

Prostriedky z Fondu solidarity v minulosti pomohli aj na Slovensku. Komisia prispela na zmiernenie škôd po ničivej víchrici v Tatrách v novembri 2004 sumou vo výške 5,7 miliónov eur a po povodniach v máji 2010 sumou 20,4 miliónov eur.