EÚ odsúhlasila bezplatné emisie pre ťažké odvetvia

Climate and Ecosystems Change Adaptation Research University: Flickr

Z 67 členného výboru, 34 členov hlasovalo proti návrhu Zelených na revíziu zoznamu odvetví a pododvetví, ktoré  sú ohrozené vysokou cenou emisných kvót.

Odvetvia na tomto zozname získajú emisné kvóty bezplatne, pretože zapojením sa do systému obchodovania s emisiami by sa stali nekonkurencieschopnými. Bezplatné kvóty tak majú zabrániť presunu výroby do krajín s nižšími environmentálnymi štandardami.

Holandský európsky poslanec za Zelených Bas Eickhout však upozornil, že až 95 % odvetví sa momentálne nachádza na tomto zozname.

Aktuálna cena za tonu emisií CO2 je systémom nastavená na približne 30 EUR, pričom trhová cena sa pohybuje v rozmedzí 5-6 EUR. Trhoví analytici predpokladajú nárast cien emisií na približne 10 EUR za tonu v najbližšom desaťročí.

Analýza dopadov vypracovaná Európskou komisiou odporúča zníženie tejto sumy z 30 EUR na približne 16,5 EUR. Tento krok by umožnil  vyňať viacero odvetví zo zoznamu, čo by prinieslo úsporu približne 5 miliárd EUR ročne.

Európska komisia v máji navrhla, aby väčšina odvetví dostala kvóty na roky 2015 až 2019 bezplatne. Členské štáty tento krok odsúhlasili už v júni.

Európsky poslanec Eickhout však tento návrh odmieta, pretože podľa neho Komisia ignoruje vlastné odporúčania.

Európsky poslanec za Európsku ľudovú stranu (EPP) Peter Liese povedal, že odmietnutie návrhu Komisie by bolo zlým signálom pre priemyselné odvetvia.

Environmentálni aktivisti tvrdia, že odvetvia na tomto zozname nie sú motivované investovať do nových technológií, ktoré by prispeli k znižovaniu CO2 v ovzduší.

Na druhú stranu priemyselná asociácia BusinessEurope nalieha na európskych poslancov aby schválili návrh Komisie, pretože odmietnutie toho návrhu by malo za následok „bezprostredné ohrozenie investícií v Európe.“