EÚ prijala novú námornú agendu

Päť rokov po zavedení integrovanej námornej politiky EÚ má nová námorná agenda nadviazať na stratégiu Európa 2020. Agenda sa týka sa oblastí, ktoré majú podľa Komisie najväčší potenciál rastu- ide o morskú energiu z obnoviteľných zdrojov, modré biotechnológie, pobrežný cestovný ruch, či ťažbu z morského dna.

 „Moria a oceány môžu zohrávať rozhodujúcu úlohu pri  oživení hospodárstva v Európe. Dnešné vyhlásenie signalizuje jasné posolstvo, že musíme využiť potenciál modrého hospodárstva EÚ,“ nechal sa počuť predseda EK.

Ministri na konferencii, ktorú zorganizovalo cyperské predsedníctvo Rady, vyzvali členské štáty a inštitúcie EÚ na vytvorenie podmienok, ktoré umožnia napĺňanie námornej agendy.

Ide napríklad o väčšiu podporu výskumu morí, vzdelávanie v oblasti námornej dopravy, efektívnejší dohľad, lepšie plánovanie námorneho priestoru, alebo ďalšie napĺňanie rámcovej smernice o námornej stratégii.

Na zlepšenú spoluprácu vyzvala priamo aj eurokomisárka Damanakiová, zodpovedná za námorné záležitosti a rybné hospodárstvo. „Schopnosť spolupracovať s cieľom dosiahnuť najlepšie výsledky je znakom zrelosti a námorná politika je ideálnym prostriedkom na podporu modrého hospodárstva v Európe,“ povedala.

Odhadovaná hodnota tzv. modrého hospodárstva predstavuje asi 500 mld. eur. Podľa Komisie by do roku 2020 mala narásť na 600 mld. eur. Zamestnanosť by zase mohla vzrásť z 5,4 miliónov na 7 miliónov pracovníkov v sektore.

Okrem toho sa až 75 % európskeho zahraničného obchodu a 37 % obchodu v rámci EÚ realizuje po mori. Význam modrého hospodárstva je preto obrovský.

V blízkej budúcnosti chce Komisia spustiť sériu iniciatív a konzultácií s členskými štátmi.