Eurofondy: 70 mld. korún pre životné prostredie a zdravotníctvo

Krátka správa:

Na stále zastúpenie SR v Bruseli doručili z Komisie schválenie ďalších operačných programov. Ide o Operačný program Zdravotníctvo a Operačný program Životné prostredie. Informáciu potvrdil pre EurActiv hovorca ministerstva výstavby Miroslav Bátovský.

Obidva programy vyvolávali v Bruseli obavy. Životné prostredie sa podujalo financovať veľký rozsah aktivít, pričom Komisia nás upozorňovala na naše záväzky voči acquis v tejto oblasti, ktoré sa jej zdali nedostatočne pokryté. Nedávno v slovenskom parlamente vyvolal diskusiu svojou interpeláciou predsedu vlády opozičný poslanec Stanislav Kahanec (KDH) so spornou oprávnenosťou obcí z mikroregiónu Ekotorysa, ktorým sa neujdú prostriedky na projekty zabezpečujúce nezávadnú pitnú vodu pre obyvateľstvo kvôli veľkostnému kritériu. Faktom ostáva, že Operačný program Životné prostredie je druhým najbohatším programom. 1,8 mld. eur (takmer 59,2 mld. korún podľa aktuálneho kurzu NBS) financujú dva fondy – Kohézny fond a Európsky fond pre regionálny rozvoj. Program rozdelí europeniaze cez päť priorít – Pitná voda a ochrana vôd, protipovodňová ochrana, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo a ochrana prírody a krajiny. V prípade opatrení podporovaných z Kohézneho fondu pôjde o veľké investičné projekty, ktoré určujú štátne stratégie – napr. rozvoja a výstavby verejných vodovodov. Financovať sa bude aj protipovodňová ochrana v ďalších veľkých mestách. Program bol schválený 8. novembra 2007 a ministerstvo životného prostredia organizuje zajtra k nemu tlačovú besedu. Ako povedal hovorca MŽP Peter Višváder, na ďalších krokoch sa pracuje a nie je ešte jasné, kedy budú prvé výzvy a manuály k programu.

Operačný program Zdravotníctvo dostáva z Bruselu 250 miliónov eur, ku ktorým pridajú štát a žiadatelia na spolufinancovaní ešte ďalších 44. Takto v budúcich rokoch natečie do zdravotníctva – hlavne na kompexné rekonštrukcie veľkých nemocníc a vybraných menších zdravotníckych zariadení takmer 10 miliárd korún. Eurofondy sa majú použiť aj na obstaranie prístrojov a nové diagnostické zariadenia. Problematickým prvkom programu bola dlho schvaľovaná minimálna sieť nemocníc a nejasná alokácia na informatizáciu. Augustový návrh programu hovoril aj o dvoch národných projektoch financovaných z druhej prioritnej osi, ktoré riešia mobilné mamografické jednotky a národnú transfúznu službu. 

K dnešnému dňu má Slovensko pod strechou eurofondy pre dopravu, regióny, informatizáciu, technickú pomoc, vzdelávanie.