Eurofondy: a predsa je to trocha inak

rozpočet

Pozadie:

Netradične v nedeľu 8. októbra 2006 zasadala vláda SR. Nosnou časťou rokovacej agendy boli eurofondy pre najbližšie programové obdobie 2007 – 2013. Výsledok počtom operačných programov (OP) pod Národným strategickým referenčným rámcom na roky 2007 – 2013 (NSRR) prekonal aj predchodcu súčasného premiéra. Dzurindova vláda navrhovala eurofondy rozdeliť do 10 operačných programov, premiér Robert Fico pridal ešte jeden navyše. Finančne sa uberie z OP Doprava, informatizácia spoločnosti, Regionálneho operačného programu a Výskumu, vývoja a inovácií.

Rokovaniu vlády od piatka venovali zvýšenú pozornosť slovenské média. SME (7.10.2006) v článku “Smer chce ovládnuť fondy“ upozorňuje, že ministri za SMER – SD navrhujú iný model čerpania eurofondov, ako pripravil tím zodpovedného ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariana Janušeka (SNS). Situáciu analyzovala v piatkovom vydaní “Správ a komentárov” STV. Verejnoprávna televízia do nedeľnej politickej diskusie “O 5 minút dvanásť” pozvala vicepremiéra Dušana Čaploviča a jeho predchodcu Pála Csákyho, kedy zazneli rôzne názory na súčasnosť a minulosť v riadení eurofonodov.

Otázky:

 • Požiadavky na nové operačné programy

Minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek žiadal, aby vznikol samostatný program pre MH SR, do ktorého by smerovala takmer jedna miliarda eur. 622 miliónov by sa oddelilo z programu Výskum, vývoj a inovácie (prioritná os Konkurencieschopnosť a hospodársky rast prostredníctvom inovácií), toho času navrhovaného pod gesciu Ministerstva školstva, časť financií z technickej pomoci a z Regionálneho operačného programu.

Vlastný operačný program žiadalo aj ministerstvo financií. MF SR navrhovalo vznik samostatného programu Informatizácia spoločnosti, ktorý by sa oddelil od OP Doprava a disponoval by 800 miliónmi eur. Na nezvyčajné prepojenia informatizácie s dopravou upozorňovala Slovensko uplynulý týždeň aj eurokomisárka Danuta Hübenrová na stretnutí so štátnym tajomníkom MVRR SR, Danielom Ácsom.

Do programu rokovania vlády pribudol ešte návrh Ivana Valentoviča, ministra zdravotníctva na vznik operačného programu Zdravotníctvo. Program s rozpočtom 200 miliónov eur navrhla ešte vláda Mikuláša Dzurindu.  Program by tiež mal krátiť financie Regionálneho operačného programu. Zdravotníctvo sa chce v rámci odvetvia zameriavať na reštrukturalizáciu služieb, zvyšovanie informatizácie a informovanosti, bezpečnosti a ochrany pacienta v zdravotníckom systéme. Program bude riadiť ministerstvo zdravotníctva.

 • Vláda schválila s pripomienkami nové operačné programy:

  • Informatizácia spoločnosti (Úrad vlády a podpredseda vlády pre vzdelanostnú spoločnosť),
  • Konkurencieschopnosť a inovácie (Ministerstvo hospodárstva),
  • Zdravotníctvo (Ministerstvo zdravotníctva).

Na program Konkurencieschopnosť a inovácie vláda odsúhlasila sumu 772 miliónov eur, na Informatizáciu spoločnosti je vyčlenená približne 1 miliarda eur a Zdravotníctvu sa oproti pôvodnému návrhu pridalo a dostane 250 miliónov eur. 

 • Centrálny koordinačný orgán pre NSRR ostáva naďalej na MVRR

Úrad vlády a MVRR počas leta spolu diskutovali o vhodnosti umiestnenia hlavného koordinačného orgánu pre eurofondy. Podpredseda vlády Dušan Čaplovič bol názoru, že by túto úlohu mal prevziať Úrad vlády SR.

 • Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila aj metodiku k NSRR:

Pozície:

Čerpanie prostriedkov z eurofondov na budúci rok je ohrozené, myslí si to bývalý vicepremiér Pál Csáky.  “Vy nemáte rozpočet ani národný referenčný rámec, je to diletantizmus,” vyhlásil v diskusii 8. októbra so súčasným vicepremiérom a podpredsedom Smeru-SD Dušanom Čaplovičom v STV. Pripomenul pritom, že oba dokumenty musia byť hotové do 15. októbra.

Čaplovič odmieta túto kritiku a vyzval Csákyho, aby počkal na rokovanie vlády. V súvislosti s eurofondami zdôraznil, že jeho cieľom je posilnenie koordinácie. “Nejde mi o prístup k peniazom, ale o skvalitnenie celého procesu,” vyhlásil. Čaplovič bude klásť dôraz na vyčlenenie prostriedkov na program pre vzdelanie, vedu a výskum.  

Na otázku Slovenského rozhlasu odpovedal minister Janušek, že „my ministri za SNS sme spokojní“ s takýmto výsledkom. Rovnako súhlasil aj minister školstva Mikolaj, ktorému ostali v gescii OP Výskum a vývoj.

“Žiadny spor vo vláde nevznikol, hoci všetci rozprávali o vojne. Tri nové programy reagujú na priority vlády a všetci ministri boli za nové rozdelenie,” uviedol po rokovaní vlády Róbert Fico. „Návrh vypracovala pracovná skupina na pokyn ministra, on sa tak rozhodol,“ povedala o zmene hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Silvia Balázsiková, ktorou vysvetlila oprášenie OP Zdravotníctvo.

Najnovší vývoj a ďalšie kroky:

Pre 2 ciele  Slovensko schválilo 11 operačných programov. K nim však treba pripočítať aj 5 programov územnej spolupráce v rámci našich hraníc s ČR, Maďarskom, Poľskom, Rakúskom a Ukrajinou  v rámci 3. cieľa “Európska územná spolupráca” a Európskeho nástroja susedstva a partnerstva (ENPI). Samostatne sa pripravuje ešte program pre poľnohospodárstvo a vidiek, ako aj pre rybolov. Slovensko sa zúčastňuje aj na komunitárnych programoch a iniciatívach, ktoré sú centralizovane či decentralizovane riadené Komisiou a príslušným DG v Bruseli, ako sú napríklad 

 • 8. októbra 2006 vláda schválila aktualizovaný návrh "Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013"
 • 15. októbra vláda predloží návrh Štátneho rozpočtu na rok 2007, ktorý už má obsahovať aj alokácie na rok 2007 v rámci NSRR
 • do konca novembra 2006 by mal minister Marián Janušek predložiť vláde a následne Bruselu ucelený Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 s rozpracovanými operačnými programami. Pri vypracovaní finálnej verzie NSRR budú zobraté do úvahy i technické pripomienky Európskej komisie k NSRR, ktoré vyplynuli z technických konzultácií ministra výstavby a regionálneho rozvoja a zástupcov Európskej komisie v júni a v júli 2006.

Ďalšie tri metodiky predkladalo aj Ministerstvo financií SR. Tieto metodické usmernenia majú vytvoriť priestor k efektívnemu systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007-2013.