Eurofondy: je potrebná väčšia kontrola

audit, kontrola, korupcia

 

Krátka správa

Komisár pre audit Siim Kallas 16. januára 2006 oznámil sériu reforiem, ktoré majú zabezpečiť silnejšiu finančnú kontrolu nad spôsobom využívania európskeho rozpočtu. Nové pravidlá budú jednoduchšie, budú obsahovať spoločné základné línie pre všetky členské krajiny a budú ich súčasne zapájať do poskytovania väčšieho množstva informácií pre audit Komisie.

Reformy majú implementovať odporúčania Európskeho dvoru audítorov z minulého roku, ktorého úlohou je odsúhlasovať pozitívnym vyhlásením každoročné účty EÚ. Počas posledných jedenástich rokov to však odmietal urobiť, nakoľko považoval informácie, hlavne tie, ktoré poskytujú členské krajiny, za nedostatočné.

Ministri financií však odmietajú návrh, aby bola zodpovednosť za informovanie o využití prostriedkov Únie na ramenách vlád. Preferujú, aby deklarácie o správnom využití peňazí poskytovali Komisii miestne orgány daného regiónu.

Rozpočet EÚ je každoročne stanovený Európskou radou a Parlamentom (v rámci limitov daných sedemročnou finančnou perspektívou), využívaný je však prevažne členskými krajinami. Národné vlády alokujú 80% prostriedkov, väčšina z nich je určená na poľnohospodárske subvencie a financovanie rozvoja v chudobnejších regiónoch EÚ. Podľa práva EÚ však nesie zodpovednosť Komisia, zodpovedá sa Dvoru audítorov.