Eurofondy majú naštartovať grécku ekonomiku

foto: eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn, zdroj: TASR/AP

Eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn upozornil podnikateľské kruhy v Aténach, že ekonomická kríza sa zmenila na krízu pracovných príležitostí a krízu dôvery.  

„Táto kríza hryzie a vaši občania trpia,“ povedal Hahn regionálnym politikom. Vyhlásil, že na spotrebu orientovaná ekonomika stratila vyváženú obchodnú bilanciu, ako aj kapacitu produkovať nové tovary a inovovať.

Grékom navrhol dve riešenia, ako dosiahnuť ekonomický rast a tvorbu nových pracovných miest.

Prvou možnosťou je identifikovať kľúčové oblasti ekonomiky, v ktorých majú Gréci kvalitné know-how a ktoré sú konkurencieschopné. Podľa komisára to môžu byť technológie v energetickom sektore, poľnohospodárstvo a potravinárstvo, turizmus a kultúra.

Grécko už v tomto smere podniklo niekoľko aktivít. Jednou z nich je projekt Corallia, čo je klasterová iniciatíva, ktorej cieľom je naštartovať konkurencieschopnosť, podnikanie a inovácie. „Potrebujeme v budúcnosti vidieť viac takýchto projektov,“ povedal eurokomisár.

Ako druhé riešenie ponúka Hahn reformu podnikateľského prostredia – zjednodušenie nadobúdania licencií, jednotný obchodný register, zjednodušenie byrokracie, či zdokonalenie financovania malých podnikov.

Financovanie súkromného sektora

Prístup k úverom pre malé a stredné podniky poklesol v rokoch 2009-2011 v Grécku až trojnásobne, vyhlásil Hahn.

Kohézna politika by mala podľa eurokomisára nielen približovať jednotlivé regióny v ich ekonomickej a sociálnej úrovni, ale tiež musí poskytovať potrebné financie pre súkromný sektor.

„Pracovné miesta a rast neprídu z verejného sektora – tie vytvorí grécky súkromný sektor a obzvlášť inovatívne a úspešné malé a stredné podniky,“ vysvetľuje Hahn.

Aby toto však Gréci mohli dosiahnuť, musia najskôr identifikovať silné stránky ich regiónov a podľa toho rozhodnúť kam by mali ísť peniaze. Iba tak  prinesú čo možno najväčší úžitok.

Keďže sú v Grécku veľké regionálne rozdiely, nemôžeme krajinu považovať za jeden blok, varuje Hahn. Napríklad regióny v Atike dosahujú až 120 % HDP priemeru Únie.

V posledných rokoch boli pozastavené niektoré veľké infraštruktúrne projekty. Dôvodom je, že banky odmietli poskytnúť úvery na spolufinancovanie, ktoré predstavuje 5 % celkovej sumy projektov. Spolufinancovanie nedokázala zabezpečiť ani grécka vláda.

Hahn vyhlásil, že Európska rozvojová banka by mohla poskytnúť pre Grécko viac likvidity. Taktiež sa vraj pokúsi presvedčiť banky, aby tieto projekty finačne kryli. Tu však narážame na byrokraciu. Podľa gréckeho EurActivu je často problematické a zdĺhavé rozhodnúť o tom, ktorý projekt majú Gréci financovať.