Eurofondy podporujú kreatívne podnikanie v Berlíne

foto: Budova Reichstagu zvnútra, zdroj: flickr, autor: Tobi_2008

Berlín je mestom, ktoré láka kreatívnych ľudí z celej Európy. V žiadnom inom meste nie je možné nájsť toľko opustených tovární s veľkými priestormi za veľmi nízky nájom. V umeleckých a dizajnérskych štúdiách, či workshopoch je tak počuť nárečia zo všetkých nemeckých regiónoch a jazyky zo všetkých európskych krajín. Výsledkom je rušný kultúrny život v Berlíne. V bežný deň mesto ponúka až 1800 kultúrnych podujatí, čo prebúdza inšpiráciu umelcov a kreatívnych ľudí, a zároveň to medzi nimi podporuje konkurenciu a súťaživosť. 

Niektorým z inovatívnejších iniciatív sa dokonca podarilo pretransformovať na malé, či stredné podniky, čím vznikli nové pracovné miesta a nesmierny rastový potenciál. Berlínske kreatívne odvetvie tak dnes pozostáva z približne 24 tisíc firiem pôsobiacich v oblasti filmu, rádia, televízie, módy, dizajnu, architektúry, vydavateľstva, multimédií, hráčskeho softvéru, hudby, zábavy, umenia, kultúry, či reklamy.

Chýbajúce know-how a financie

„Čo však týmto kreatívnym začínajúcim podnikom vo väčšine prípadov chýba, je ekonomické a obchodné know- how. Hlavným hendikepom kreatívnych spoločností je tak nadobudnutie aktív,“ hovorí bankový manažér Andreas Bißendorf, ktorý zároveň pracuje na polovičný úväzok ako výkonný riaditeľ Kreativ Coaching Centre (KCC)- centra, ktoré ponúka mladým firmám prístup k možným obchodným partnerom a trhom.

Bißendorf má pracovnú skúsenosť aj s vedcami, ktorí podľa jeho mienky tiež neboli veľmi skúsení v obchodných záležitostiach. Pred desiatimi rokmi preto založil Technology Coaching Centre (TCC) so zameraním na technologicky orientované spoločnosti. Často pritom išlo o začínajúce spoločnosti absolventov univerzít.

„Sme projekt ERDF“

Vec, ktorá projekty TCC a KCC odlišuje od ostatných je, že prostriedky na svoju činnosť získavajú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). „To znamená, že musíme splniť všetky požiadavky ERDF viažuce sa s podporou programov. Tým pádom sú to ale TCC a KCC, ktoré sú zaťažované všetkou tou byrokraciou a z nej sa potom prenáša len veľmi málo na spoločnosti,“ uvádza Bißendorf.

Inými slovami, tieto projekty slúžia ako určitý filter medzi financiami a samotnými spoločnosťami, pričom môžu venovať viac času tréningu. „Toto spôsobuje, že zákazníci vnímajú našu podporu ako relatívne nebyrokratickú.“

Werk 5

Na berlínskej adrese Köpenicker Straße 48 sa na ploche len tisíc metrov štvorcových metrov nachádzajú mrakodrapy, mešity, štadióny, múzeá, obchodné centrá, či fabriky. Za modely a výtvory, ktoré sa tu tvoria, sú architekty, dizajnéri, investori a umelci často ochotní zaplatiť sumu presahujúci cenu nového auta.

 V tejto oblasti tvorí svoje produkty aj „Werk 5“. Spoločnosť, ktorá vyrába architektonické a dizajnérske náčrty a modely riadia Hauke Helmer a Ulrich Mangold. Hoci polovica ich tržieb pochádza zo zahraničia a sídlo ich spoločnosti by teda mohlo byť kdekoľvek, nevedia si vynachváliť nízke ceny za nájom a vysokokvalifikovaných pracovníkov. „Môžeme robiť náš biznis len kilometer od Alexanderplatz (centra Berlína),“ hovorí Mangold a dodáva: „Ak sa pozriete na Paríž alebo Londýn, tam by sa to tak jednoducho nedalo. Nikde inde by ste si to nemohli dovoliť.“

Piesok, rieka a kreatívne nápady

„Berlín má nesmierny kreatívny potenciál. Ľudia tu sú ochotní pracovať inak. Mesto aj medzinárodne vnímajú v tomto smere,“ povedal Helmer. Ten zároveň dodáva, že Berlín sa nestal veľkým vďaka piesku a rieke Spree, ktorá cez neho preteká, ale vďaka „kreatívnym nápadom“.

Aj v čase celosvetovej krízy využíva Werk 5 plne všetky svoje kapacity. Hodnota modelov, ktoré vytvárajú, je nespochybniteľná- ich projekty nemôže nahradiť ani najlepšia počítačová animácia. Napriek tomu však kríza spravila svoje- viac ako dvadsať zamestnancov a sedem ľudí v zácviku už nie je kvôli hospodárskej situácii ľahké zaplatiť. Dôsledkom toho Helmer a Mangold sústreďujú svoju pozornosť na ďalšiu formu získavania zárobkov. V nasledujúcich troch rokoch plánujú užšiu spoluprácu s firmou Interactive Scape, ktorá vytvára interaktívne tabuľky vytvorené tak, aby fungovali ako nadmerné dotykové obrazovky navrhnuté na báze LCD monitorov.

Vynikajúci ohlas

Ohlas od známych spoločností na tento produkt bol doposiaľ „úžasný“, tvrdia Helmer a Mangold. Interaktívnu tabuľku môžu podnikatelia a spoločnosti používať na prezentáciu svojich produktov, reklamu a na výstavách. Obrázky a súbory je navyše možné okamžite odoslať cez bluetooth, mobilný telefón, či internet.

Rastový potenciál je preto nesmierne sľubný. Namiesto zdĺhavého procesu hľadania zdrojov financovania sa spoločnosť obrátila radšej priamo na KCC, kde im pri ich požiadavkach priamo asistuje pridelený konzultant.

Jednou zo spoločností, ktorá využila podobné služby je PR agentúra PublicScience, ktorá sa špecializuje na komunikáciu v oblasti zdravotníctva a vedy. Jej zakladateľky Stefanie Link a Kathleen Wallner vďaka tréningu zefektívnili svoju činnosť a naučili sa odmietať kontrakty, ktoré sa nesústreďujú priamo na ich cieľovú skupinu.

Ďalšou firmou, ktorá vyťažila zo znalostí KCC je Konk. Jej vlastníkom je Ettina Berrios- Negron. Tá o KCC, podobne ako väčšina ľudí, začula len náhodou, prihlásila sa a teraz získava poradenstvo v oblasti organizácie, riadenia personálu a komunikácie. Takýchto príkladov je mnoho. Menšia spoločnosť Sofatutor zasa vytvára edukačné videá prostredníctvom technológií Web 2.0. Ktokoľvek, kto sa vyzná v danej problematike a vie tvoriť videá sa môže stať internetovým učiteľom. Ako konzultant im KCC pomáha nachádzaž správne riešenia na otázky kde nájsť finančné zdroje, či ako sa správne rozhodovať.

Konzultácie- skúsenosti, podpora, poplatky

KCC má k dispozícii približne dvadsať konzultantov na voľnej nohe. Tí mladým kreatívnym spoločnostiam radia pri vytváraní biznis panov a pri žiadaní o bankový úver. Zároveň asistujú firmám, ktoré náhle prudko narástli, s výberom vhodnej marketingovej stratégie. „Poskytujeme podnikom konzultantov na dennej báze vo všetkých obchodných oblastiach. Nútime ich, aby sa pýtali správne otázky a nachádzali správne odpovede,“ hovorí Bißendorf.

Konzultantom KCC sa pritom môže stať osoba, ktorá dokáže, že má podnikateľské know- how a kreatívny obchodný tréning alebo praktické skúsenosti, a tiež základné znalosti v oblasti financií. Musí zároveň dokázať, že pracovala prinajmenšom tri roky na vedúcej pozícii v malom alebo v strednom podniku, pretože „tam veci fungujú trochu odlišne ako v spoločnosti,“ tvrdia majiteľia KCC.

Poplatok za konzultácie v rozmedzí 700 až 1000 eur za deň zo začiatku hradí KCC. Pre podniky sú prvé dni zadarmo. Začínajúca spoločnosť pôsobiaca na trhu menej ako tri roky tak prvé dni neplatí, keďže konzultant a podnik sa len spoznávajú. Od tretieho do ôsmeho dňa prispievajú sumou 175 eur na deň, pričom neskôr sa tieto príspevky zvýšia na 520 eur. Minulý rok požiadalo o tieto služby 120 spoločností, pričom 74 z nich dostalo svojho konzultanta.

„Originálna schéma“ pre žiadosti o grant

Žiadosti o financovanie, najmä z Bruselu, a byrokracia sú často nerozdeliteľná. „Našli sme si originálne riešenie, keďže my sami sme financovaní z ERDF,“ hovorí Bißendorf. To znamená, že „my musíme splniť všetky požiadavky na financovanie z fondov“ a celá byrokratická záťaž sa sústreďuje na spoločnosti TCC a KCC- tým pádom sú ostatné podniky, ich klienti, len veľmi málo zaťažovaní podobnými problémami.

Napriek občasným problémom sa riaditelia KCC nesťažujú. „Ak pracujete s ERDF, potrebujete napísať množstvo správ. Toto je súčasť toho a je to oprávnené,“ dodáva Bißendorf. Čo mu však podľa jeho vlastných slov spôsobuje najväčší hlavybôl sú spätné požiadavky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Napríklad ak EÚ náhle požaduje uschovanie určitých dokumentov na dlhšiu dobu ako sa pôvodne zamýšľalo. Môže sa totiž stať, že tieto dokumenty už boli medzi tým zničené.

Niekedy sa stane, že predstavitelia v Bruseli na konci šesťročného obdobia financovania rozhodnú o zavedení položky, ktorá podľa nich mala byť súčasťou projektu hneď od začiatku. Kvôli tomu potom prichádza k spätnému vyžadovaniu dokumentov, čo znechucuje mnohých projektových lídrov.

Napriek tomu však Bißendorf hovorí: „Ak by sme nemali tieto prostriedky ERDF v Berlíne, nemali by sme financovanie. Preto sa nemôžeme sťažovať.“

A aká vysoká je výška financií. „Jednoducho povedané, všetko čo minieme. V tomto roku už rátame s výdavkami vo výške 350 tisíc eur. To v sebe zahŕňa náklady na školenie personálu, vzťahy s verejnosťou a všetko medzi tým, od počítačov až po papiere.“

Z celkovej sumy 350 tisíc eur pochádza 50 percent práve z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ďalších 125 tisíc eur je z Investičnej banky v Berlíne (IBB) a zvyšných 50 tisíc zo zdieľania nákladov školiteľských spoločností.

Ihla v kope sena

Vo všeobecnosti by sa mohlo zdať, že ide len o ihlu v kope sena. V Berlíne totiž do kategórie kreatívneho odvetvia spadá až 24 tisíc spoločností. Iba 74 z nich je však financovaných z KCC, čo ukazuje, ako veľmi si dá firma záležať na tom, komu ponúkne svoje financie. Jednou z podmienok je však, aby mal podnik sídlo v Berlíne- bez ohľadu na národnosť majiteľov.