Eurofondy u Ježiška

Santa Claus Village / Dedinka u "Ježiška" ˇ(zdroj: santaclausvillage.info)

Krátka správa

V posledných dňoch vyrazila komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner na oficiálnu návštevu do Laponska (severné Fínsko). Absolvovala semináre, stretla sa s predstaviteľmi samospráv a diskutovala o regionálnych inováciách. Na pravidelnej kontrole “europrojektov” v teréne (ktorej venuje čas pri každej zo svojich regionálnych ciest), sa “lietajúca komisárka” zaujímala v rámci inovatívnych projektov aj o slávnu turistickú atrakciu Fínska, dedinku “Ježiška”/Santa Clausa. 

Hübner vysoko ocenila geniálnu rozvojovú stratégiu Laponska v chladnej klimatickej oblasti pre roky 2007-2013, ktorej sa ujde z rozpočtu kohéznej politiky 311 mil. eur (ERDF). Pred svojou návštevou povedala, že v najsevernejšom regióne EÚ, napriek jeho riedkemu osídleniu, obyvatelia v tomto drsnom podnebí objavili skutočne geniálne možnosti, ako s pomocou európskych investícii vybudovať inovatívne a konkurencieschopné podniky.

Pri “kontrole” projektov sa zastavila v Lappset-Group s.r.o. v Rovaniemi, ktorá je jedným z popredných producentov zariadení pre detské ihriská. V rámci europrojektov čerpala 1,5 mil. eur, ktoré využila na vývoj prvého “hightech” detského ihriska pre všetky vekové kategórie s názvom „SmartUs“ so zabudovanými interaktívnymi počítačovými obrazovkami. Deti môžu na ihrisku aktívnym pohybom a prechodom zo sektora do sektora detského ihriska hrať rôzne počítačové hry, ktorých úroveň sa prispôsobí veku a schopnostiam. Takéto ihriská už existujú vo Švédsku, Dánsku, Veľkej Británii, Holandsku, Nemecku, Taliansku, Rumunsku, Francúzsku, Portugalsku, Španielsku, ako aj vo Fínsku.

Dedinka “Ježiška” / Santa Clausa za polárnym kruhom je významná turistická atrakcia, ktorá sa rozvíja s pomocou eurofondov. V dedinke sídli aj veľká pošta, ktorá spracúva listy detí z celého sveta. Centrum ďalšieho vzdelávania na Laponskej univerzite ponúka kurzy osobám, ktoré sa chcú stať členmi vianočnej pošty. Jeden z projektov podporuje export “fínskych Vianoc”, ktorý podporil rozvoj asi 20 potravinárskych a organizačných firiem.