Eurofondy: vidiek si na peniaze ešte musí počkať

Krátka správa

Do roku 2006 V minulosti rozvoj vidieka financoval jeden zo štrukturálnych fondov – EAGDF – Európsky usmerňovací a záručný poľnohospodársky fond. V novom programovom období rozvoj vidieka financuje Komisia z Európskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD/EFRV). Práce na novom programovom období sa začali už v predstihu za predchádzajúcej vlády. Nová vláda podobne ako pri Národnom strategickom referenčnom rámci (určuje nakladanie so štrukturálnymi fondmi) dokumenty čiastočne pozmenila a definitívne schválila program pre rozvoj vidieka až koncom marca 2007.

„Slovenským programom sme sa ešte nezaoberali, dostali sme ho v apríli. Slovensko má zhruba päťmesačný sklz, v rovnakej situácii sú aj ďalšie krajiny,“ uviedol pre SME hovorca eurokomisárky pre poľnohospodárstvo Michael Mann. Dodáva, že pokiaľ Európska komisia program pre farmárov tento rok schváli, „nie je dôvod na paniku.“

Farmári ale pochybujú, keďže po rozhodnutí Bruselu bude nasledovať dlhé obdobie podávania a vyhodnocovania projektov. „Ľudia sú v neistote, či vôbec majú nakupovať,“ povedal pre SME Ivan Kosík z firmy Tak-Agro, ktorá predáva poľnohospodárske stroje. Ide totiž o najväčšie investície, ktoré vo svojom podnikaní robia.

Magdaléna Fajtová, hovorkyňa ministerstva pôdohospodárstva uviedla, že za neskorším predložením programu EK sú zmeny, ktoré urobila nová vláda v strategickom rámci a následne dlhé rozporové konania s rezortom životného prostredia a mimovládnymi ochranárskymi organizáciami okolo financovania NATURA 2000. Zo sumy pre rok 2007 podľa Fajtovej sa farmárom vyplatí určite viac ako 5 mld. korún, najmä za hospodárenie v znevýhodnených oblastiach, prebiehajúcich agroenvironmentálnych záväzkoch, odbytovým organizáciám výrobcov a v opatreniach pre zalesňovanie pôdy.

Podľa Petra Višvádera, hovorcu MŽP “išlo o rozdielne názory na ponímanie účelu platieb z tohto fondu, ktoré sa však postupne vydiskutovali a našiel sa kompromis.”

„Je to veľmi negatívna správa pre farmárov, pretože strácajú dych na poli konkurencieschopnosti. Každý rok, ktorý nemôžu investovať a nedostanú peniaze na modernizáciu, slovenského poľnohospodára znevýhodňuje,“ povedal bývalý minister pôdohospodárstva Zsolt Simon (SMK).

Pre rok 2007 je z EAFRD pre Program rozvoja vidieka určená čiastka 303,1 mil. eur (10,3 mld. Sk), ktorú je ale možné čerpať podľa pravidiel EK aj po roku 2007. Celkovo Program pre rozvoj vidieka SR 2007-2013 so spolufinancovaním by mal priniesť slovenským dedinám takmer 2,5 mld. eur (približne 85 mld. korún).