Eurofondy zatiaľ mimovládkam veľmi nepomohli

Ani budúca vláda Róberta Fica pravdepodobne nepovažuje tretí sektor za sociálneho partnera, keďže ho nedávno vynechala z rozhovorov o novom programovom vyhlásení vlády.

Miroslav Mojžiš z občianskeho združenia Priatelia Zeme vidí ako jednu z možných bariér skutočnosť, že tretiemu sektoru chýba tvár, ktorá by ho mohla zastupovať navonok. Príčinou môže byť, že tretí sektor je príliš tematicky rozmanitý.  Ďalšou možnou príčinou je celkový nedostatok ľudských zdrojov mimovládnych organizácií a to aj na sledovanie verejnej politiky.

Sociologička Zuzana Kusá vyzvala na konferencii na väčšiu participáciu tretieho sektora na verejnej politike. Slovensko si v čase krízy podľa nej nemôže dovoliť hazardovať s ľudskými zdrojmi.

Pre mimovládne organizácie by mohli byť jeden z dôležitých zdrojov financovania eurofondy. Tie však zatiaľ nenapĺňajú svoj potenciál.

V roku 2001 iniciovalo Centrum pre podporu miestneho aktivizmu vznik nezávislého občianskeho tímu na monitorovanie fondov EÚ. Tretí sektor tak chcel reagovať na nízku mieru zapájania sa obcí, regiónov a mimovládnych organizácií do programovania, ako aj nízku mieru informovania a transparentnosti. Tím v súčasnosti koordinujú Priatelia Zeme, ale ako priznáva Mojžiš, táto iniciatíva skôr stagnuje.

Verejnosť často kritizuje práve netransparentnosť a korupciu pri eurofondoch. Zuzana Polačková z Európskeho sociálneho fondu však upozorňuje na to, že sú to práve mimovládne organizácie, ktorých sa dotýka korupcia pri čerpaní eurofondov.

Podľa Mojžiša je pre mimovládne organizácie málo atraktívny aj systém refundácie. V niektorých prípadoch môže byť dokonca likvidačný.

To by sa nemalo zmeniť ani v budúcom programovom období. Komisia však navrhuje odbremeniť prijímateľov od veľkej administratívnej záťaže aspoň pri projektov do 50 000 eur. Taktiež avizuje zlúčenie riadiacich a certifikačných orgánov. Oba návrhy by mali urýchliť a zjednodušiť čerpanie aj pre mimovládne organizácie.

Danica Hullová z Centra vzdelávania neziskových organizácií upozorňuje, že štátu chýbajú komplexnejšie analýzy tretieho sektora, ale aj zjednotené a komplexné metodiky písania projektov.   

Taktiež hovorí, že niektoré ministerstvá ignorovali mimovládne organizácie pri predkladaní výziev. Išlo predovšetkým o výzvy z operačného programu Vzdelávanie, kde sa mimovládne organizácie objavili ako oprávnení žiadatelia iba jedenkrát.

Na konferencii zaznelo aj niekoľko nápadov ako zefektívniť tretí sektor. Rastislav Kulich z Google Slovensko si myslí, že neziskový a firemný sektor by mali užšie spolupracovať. Ľudia z tretieho sektora potrebujú pri riadení svojich mimovládnych organizácií aj firemné myslenie. Kulich taktiež vyzdvihol potenciál internetu pre tretí sektor, najmä sociálnych sietí a internetovej reklamy.

Osobitná pozornosť sa venovala dobrovoľníctvu. Filip Vagáč, doterajší splnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť, povedal, že dobrovoľníctvo je hodnotou, ktorú môže ponúknuť iba tretí sektor a ktorá môže prispieť k prekonaniu krízy.

Konferenciu "Kríza a tretí sektor: Inšpirácie pre občiansku spoločnosť" zorganizoval Európsky kontaktný bod za podpory programu Európa pre občanov.