Eurokomisári chcú, aby mali fondy EÚ spoločný cieľ

foto: flickr, zdroj: maD girl

List, ktorí spoločne podpísali eurokomisári László Andor (zamestnanosť a sociálne záležitosti), Dacian Ciolos (poľnohospodárstvo), Maria Damanaki (rybolov) a Johannes Hahn (regionálna politika) volá po tom, aby sa nástroje financovania v rámci Európskej únie, ktoré majú v súčasnosti títo komisári pod kontrolou, zosúladili do rovnakého „strategického rámca“.

V súčasnosti majú zmienené fondy- Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD) a Európsky fond pre rybolov (EFF)- rozdielne strategické smerovanie. Inými slovami, majú určitý stupeň autonómie v rozhodovaní kam a v akom množstve poputujú finančné prostriedky vyčlenené na dané oblasti.

Eurokomisári ale žiadajú, aby sa ciele v budúcnosti viac zamerali práve na kľúčové priority v stratégii Európa 2020, ktorá má určovať vývoj v Európskej únii na ďalšie desaťročie. Podľa nich nie je súčasný systém optimálny a jeho zlepšenie by „pomohlo obmedziť roztrieštenosť rozličných inštrumentov a umožnilo by lepšie určovanie priorít financovania v rámci EÚ“.

Jasnejšie, lacnejšie, lepšie?

Komisári navyše vidia výhodu svojho plánu v tom, že by „zaistil väčšiu zrozumiteľnosť pre členské štáty, znížil administratívne základy a išiel príkladom zavedeniu koordinovanejšieho prístupu na národnej, regionálnej a miestnej úrovni“.

Počiatočné reakcie naznačujú, že regióny podporia takýto ťah. Rada európskych samospráv a regiónov (CEMR) včera (7. septembra) s nadšením privítali návrh a dodali, že miestne a regionálne úrady mali problémy dosahovať súdržnosť v rámci svojich projektov v minulosti, a to práve kvôli „roztrieštenosti programov financovania z EÚ“.

Komisári uvádzajú, že rozdiely charakter týchto navzájom veľmi odlišných fondov by sa mal zachovať, ale najprv by sa im mali na centrálnej úrovni určiť jasná priorita a smerovanie.

„CEMR v takýto návrh dúfal roky, keďže by umožnil efektívnejší miestny a regionálny rozvoj,“ povedal v prehlásení generálny tajomník CEMR Fréderic Vallier a dodal: „Sme nadšení z návrhu komisárov a dúfame, že predseda Barroso a Rada podporia to, čo Európsky parlament žiadal už v minulosti.“