Eurokomisári chcú ukončiť duplicitné vykonávanie úloh

Eurokomisárka pre vedu, inovácie a výskum Máire Geoghegan-Quinn a eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn načrtli spôsob, akým by ich oddelenia mohli spolupracovať na zlepšovaní výsledkov v oblasti inovácií v jednotlivých európskych regiónoch a zároveň ako znížiť prekrývanie sa ich činností.

Na zahájení Týždňa inovatívnych regiónov v Európe (WIRE) v Granade v rámci španielskeho predsedníctva obaja zdôraznili, že je „potrebné vytvoriť viac synergických efektov“ v snahe „zamedziť ďalšiemu násobeniu a triešteniu komunitného financovania“.

Keďže prostriedky na regionálny rozvoj tvoria v súčasnosti tretinu celkového rozpočtu EÚ, nejde o malú sumu. Navyše, prostriedky, ktoré Brusel vynaložil na výskum a inovácií v poslednom desaťročí významne vzrástol.

Vzhľadom na to, že Lisabonskej stratégií sa nepodarilo dosiahnuť svoje ciele a panuje všeobecná zhoda, že dokument neprispel k radikálnemu zlepšeniu v oblasti inovácií, dokument EÚ 2020 čelí zvýšenému tlaku, aby ho nestihol podobný osud.

Komisári zdôraznili, že je potrebné zlepšiť spôsob spolupráce medzi jednotlivými orgánmi zodpovednými za financovanie programov EÚ.

Ďalším dôležitým krokom je zlepšenie komunikácie medzi riadiacimi orgánmi štrukturálnych programov, národnými kontaktnými centrami pre výskumné projekty (FP7) a Európskej siete podnikov pre programy v oblasti konkurencieschopnosti a inovácií.

Výkonná riaditeľka bruselského think-tanku Lisbon Council pre EurActiv povedala: „Musíme naliehavo zamedziť možným duplikáciám medzi výskumnými a regionálnymi projektmi, takže väčšia koordinácia medzi týmito dvoma oblasťami je na mieste. V časoch krízy a oklieštených rozpočtov musia byť fondy EÚ využívané maximálne efektívne.“

Regionálne prostriedky na inovatívne nápady?

Okrem odstránenia dvojitej práce tiež zaznel návrh, aby výskumné riaditeľstvo Komisie vyzdvihlo tie projekty, ktoré by potom DG REGIO financovalo zo svojho rozpočtu.

Komisári zároveň poznamenali, že na druhú polovicu roku 2010 pripravujú spoločnú komunikáciu zameranú na „lepšie nalinkovanie Kohéznej politiky na stratégiu EÚ 2020“ a vytvorenie znalostnej ekonomiky.